Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over MRA Duurzaam? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief:

Inspiratie


Stroeve startblokken

Even kort terug in de tijd. In februari 2022 stellen de portefeuillehouders Duurzaamheid de nota Aanpak Biogrondstoffen vast. Opgesteld door collega’s uit onze eigen werkgroep biogrondstoffen,. Maar waar nu te beginnen? Dat bleek niet zo moeilijk. Ons bermgras blijkt bij uitstek laaghangend fruit voor de MRA-overheden om hun tanden in te zetten. Van het maaisel kun je namelijk niet alleen isolatiepanelen maken, maar ook papier en puike compost. Compleet biobased dus. Bovendien is de afzet al geregeld, want onze regio telt een bedrijf dat staat te springen om bermmaaisel.

Al snel na het accorderen van de nota volgde een oproep aan alle MRA-wethouders Openbare Ruimte en Duurzaamheid. ‘Wie doet er mee?’, luidde kort en goed de boodschap.

Lees meer over Stroeve startblokken

Lees eerdere columns en interviews

De 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam zetten zich gezamenlijk in om van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een toekomstbestendige, duurzame regio te maken. Daarvoor is een transitie naar een circulaire en een energieneutrale economie nodig. Op deze website leest u wat de samenwerkende overheden in de MRA aan beide thema’s doen. Ook vindt u inspirerende voorbeelden, nieuws en informatie over relevante bijeenkomsten in de regio.

De overheden binnen de MRA werken met elkaar samen aan een nieuwe, duurzame economie. Een economie die toekomstbestendig is, en de aarde herstelt in plaats van uitput. Een economie waarin we klimaatneutraal en circulair werken. En een economie die werkt voor iedereen.

Veel van de MRA-overheden werken binnen hun eigen organisatie aan duurzaamheid. De MRA ondersteunt deze overheden bij het werken aan hun duurzame ambities. De opgaven zijn immers groot: vanuit het Klimaatakkoord moet de CO2-uitstoot in 2030 met 49% zijn teruggebracht, en de nationale ambitie op circulaire economie is om in 2030 zo’n 50% minder primaire (‘nieuwe’) grondstoffen te verbruiken.

Vanuit de focus op duurzaamheid heeft de MRA twee programma’s opgezet: Circulaire Economie en Energie. Beide programma’s ondersteunen de 35 MRA-overheden bij het realiseren van hun ambities op deze thema’s. De voortgang vanuit beide programma’s wordt besproken in het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid

Metropool regio Amsterdam