Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over MRA Duurzaam? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief:

Inspiratie

Sybren Bosch

Voorkom een klimaatlockdown

Vanaf afgelopen zondag zitten we weer in een lockdown vanwege de Coronacrisis. Vanuit medisch oogpunt waarschijnlijk verstandig. Vanuit persoonlijk oogpunt vooral frustrerend. Kinderen thuis, geen sport meer, weer hele dagen digitaal vergaderen.

Tegelijkertijd zouden we eigenlijk al jarenlang in een symbolische lockdown moeten zitten vanwege onze klimaat- en biodiversiteitscrisis. Vanuit ecologisch oogpunt heel hard nodig om de aarde leefbaar te houden. Vanuit persoonlijk oogpunt waarschijnlijk ook vooral frustrerend.

Bij ieder nieuws over COVID denk ik onwillekeurig aan waar ik me iedere dag hard voor maak. Ik denk aan de parallellen tussen de gezondheidscrisis die we op korte termijn voelen, maar ook aan de klimaat- en biodiversiteitscrises op langere termijn. De drie belangrijkste parallellen:

Lees meer over Voorkom een klimaatlockdown

Lees eerdere columns en interviews

De 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam zetten zich gezamenlijk in om van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een toekomstbestendige, duurzame regio te maken. Daarvoor is een transitie naar een circulaire en een energieneutrale economie nodig. Op deze website leest u wat de samenwerkende overheden in de MRA aan beide thema’s doen. Ook vindt u inspirerende voorbeelden, nieuws en informatie over relevante bijeenkomsten in de regio.

De overheden binnen de MRA werken met elkaar samen aan een nieuwe, duurzame economie. Een economie die toekomstbestendig is, en de aarde herstelt in plaats van uitput. Een economie waarin we klimaatneutraal en circulair werken. En een economie die werkt voor iedereen.

Veel van de MRA-overheden werken binnen hun eigen organisatie aan duurzaamheid. De MRA ondersteunt deze overheden bij het werken aan hun duurzame ambities. De opgaven zijn immers groot: vanuit het Klimaatakkoord moet de CO2-uitstoot in 2030 met 49% zijn teruggebracht, en de nationale ambitie op circulaire economie is om in 2030 zo’n 50% minder primaire (‘nieuwe’) grondstoffen te verbruiken.

Vanuit de focus op duurzaamheid heeft de MRA twee programma’s opgezet: Circulaire Economie en Energie. Beide programma’s ondersteunen de 35 MRA-overheden bij het realiseren van hun ambities op deze thema’s. De voortgang vanuit beide programma’s wordt besproken in het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid

Metropool regio Amsterdam