Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over MRA Duurzaam? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief:

Inspiratie

Gijs Jorna
MRA-trainee circulaire economie en duurzaamheid

Verbindend netwerk

Verduurzamen kent vele gezichten, een ‘wicked problem’ in een notendop. Te meer daar het thema duurzaamheid veel andere thema’s raakt. Daardoor kent iedere individuele uitdaging een overtal van deeloplossingen die zonder elkaar geen vruchten afwerpen. Dit betekent dat, om echt te verduurzamen, er een verbindend netwerk moet zijn.

Eind april heb ik vanuit mijn rol binnen de uitvoeringslijn Aanpak materiaalstromen twee bijeenkomsten georganiseerd over de hoogwaardige verwerking van groene reststromen, één gericht op maaisel en één gericht op GFT.

Vooral maaisel is een onderwerp waar ik tot voorkort nog nooit mijn hoofd over had gebroken. Des te meer heeft het mij verbaasd wat voor kansen het biedt. Gemaaid gras blijft namelijk liggen en zorgt voor een daling van de kwaliteit van natuur, wat een negatief effect heeft op biodiversiteit. Daar komt bij dat deze ‘grondstoffenstroom veelal wordt verbrand.

Lees meer over Verbindend netwerk

Lees eerdere columns en interviews

De 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam zetten zich gezamenlijk in om van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een toekomstbestendige, duurzame regio te maken. Daarvoor is een transitie naar een circulaire en een energieneutrale economie nodig. Op deze website leest u wat de samenwerkende overheden in de MRA aan beide thema’s doen. Ook vindt u inspirerende voorbeelden, nieuws en informatie over relevante bijeenkomsten in de regio.

De overheden binnen de MRA werken met elkaar samen aan een nieuwe, duurzame economie. Een economie die toekomstbestendig is, en de aarde herstelt in plaats van uitput. Een economie waarin we klimaatneutraal en circulair werken. En een economie die werkt voor iedereen.

Veel van de MRA-overheden werken binnen hun eigen organisatie aan duurzaamheid. De MRA ondersteunt deze overheden bij het werken aan hun duurzame ambities. De opgaven zijn immers groot: vanuit het Klimaatakkoord moet de CO2-uitstoot in 2030 met 49% zijn teruggebracht, en de nationale ambitie op circulaire economie is om in 2030 zo’n 50% minder primaire (‘nieuwe’) grondstoffen te verbruiken.

Vanuit de focus op duurzaamheid heeft de MRA twee programma’s opgezet: Circulaire Economie en Energie. Beide programma’s ondersteunen de 35 MRA-overheden bij het realiseren van hun ambities op deze thema’s. De voortgang vanuit beide programma’s wordt besproken in het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid

Metropool regio Amsterdam