Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over MRA Duurzaam? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief:

Inspiratie

Milan Bijl
regisseur Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap

Stap in

100% Circulair Inkopen en Opdrachtgeven voor 2030. Dat is waar we voor gaan. In 2018 hebben de wethouders duurzaamheid van MRA samen besloten dit doel na te streven. Prachtige ambitie en hard nodig. Daar komt bij dat er veel kansen liggen voor samenwerking, efficiëntie en, niet onbelangrijk, duurzaamheidwinst. In de MRA stond een enthousiaste groep ambtenaren op die samen de ambitie in een Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeven (CIO) hebben omgezet. In de Roadmap is uitgewerkt hoe we die 100% gaan bereiken. Met als tussenmomenten 10% in 2022 en 50% in 2025 circulair inkopen in het proces.

Ondertussen zijn we een aantal landelijke, een provinciale en lokale verkiezingen verder. En, niet te vergeten, als ambtenaar zitten wij niet meer ons hele leven op een en dezelfde functie, maar hebben we elke paar jaar een nieuwe baan. Best een uitgaging om als organisatie aan de gestelde doelen vast te houden dus. Niettemin is het ons dit jaar gelukt om die eerste stap te behalen. Daarbij hebben we wel gezegd dat er echt meer moet gebeuren om ook maar een kleine kans te hebben om die 50% in 2025 te halen.

Lees meer over Stap in

Lees eerdere columns en interviews

Agenda

De 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam zetten zich gezamenlijk in om van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een toekomstbestendige, duurzame regio te maken. Daarvoor is een transitie naar een circulaire en een energieneutrale economie nodig. Op deze website leest u wat de samenwerkende overheden in de MRA aan beide thema’s doen. Ook vindt u inspirerende voorbeelden, nieuws en informatie over relevante bijeenkomsten in de regio.

De overheden binnen de MRA werken met elkaar samen aan een nieuwe, duurzame economie. Een economie die toekomstbestendig is, en de aarde herstelt in plaats van uitput. Een economie waarin we klimaatneutraal en circulair werken. En een economie die werkt voor iedereen.

Veel van de MRA-overheden werken binnen hun eigen organisatie aan duurzaamheid. De MRA ondersteunt deze overheden bij het werken aan hun duurzame ambities. De opgaven zijn immers groot: vanuit het Klimaatakkoord moet de CO2-uitstoot in 2030 met 49% zijn teruggebracht, en de nationale ambitie op circulaire economie is om in 2030 zo’n 50% minder primaire (‘nieuwe’) grondstoffen te verbruiken.

Vanuit de focus op duurzaamheid heeft de MRA twee programma’s opgezet: Circulaire Economie en Energie. Beide programma’s ondersteunen de 35 MRA-overheden bij het realiseren van hun ambities op deze thema’s. De voortgang vanuit beide programma’s wordt besproken in het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid

Metropool regio Amsterdam