Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over MRA Duurzaam? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief:

Inspiratie

Lex Hendriksen
Strategisch adviseur Programma Circulaire Economie / contact Duurzaamheid Top

Ja maar!

Ja maar! Of: ‘Zou wel willen!’ En dan volgen er een reeks aan argumenten waarom men vooral niet aan de slag gaat met een briljant circulair voorstel. Hoe vaak maakt u dat niet mee? Eerlijk gezegd ik te vaak.

Natuurlijk, er zijn altijd kanttekeningen bij een nieuw voorstel te plaatsen. Kosten die wellicht hoger worden, contracten die het nog niet toelaten of ongewenste neveneffecten die er mogelijk zijn. Vooral veel gehoord: ‘de wet laat het niet toe’. Ook vaak best waar.

Maar toch… Het is toch vooral een kwestie van, ik weet zo snel geen geschikt Nederlands woord, mind set. Geestesgesteldheid wellicht? Klinkt gelijk opeens heel erg. Hoe dan ook, wat ik bedoel is dat je altijd wel argumenten kunt vinden om iets vooral niet te doen. Terwijl je heel goed zou kunnen zeggen: ‘OK, gaan we doen’. We lossen de knelpunten op en accepteren dat niet alles opeens halleluja zal zijn.Lees meer over Ja maar!

Lees eerdere columns en interviews

De 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam zetten zich gezamenlijk in om van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een toekomstbestendige, duurzame regio te maken. Daarvoor is een transitie naar een circulaire en een energieneutrale economie nodig. Op deze website leest u wat de samenwerkende overheden in de MRA aan beide thema’s doen. Ook vindt u inspirerende voorbeelden, nieuws en informatie over relevante bijeenkomsten in de regio.

De overheden binnen de MRA werken met elkaar samen aan een nieuwe, duurzame economie. Een economie die toekomstbestendig is, en de aarde herstelt in plaats van uitput. Een economie waarin we klimaatneutraal en circulair werken. En een economie die werkt voor iedereen.

Veel van de MRA-overheden werken binnen hun eigen organisatie aan duurzaamheid. De MRA ondersteunt deze overheden bij het werken aan hun duurzame ambities. De opgaven zijn immers groot: vanuit het Klimaatakkoord moet de CO2-uitstoot in 2030 met 49% zijn teruggebracht, en de nationale ambitie op circulaire economie is om in 2030 zo’n 50% minder primaire (‘nieuwe’) grondstoffen te verbruiken.

Vanuit de focus op duurzaamheid heeft de MRA twee programma’s opgezet: Circulaire Economie en Energie. Beide programma’s ondersteunen de 35 MRA-overheden bij het realiseren van hun ambities op deze thema’s. De voortgang vanuit beide programma’s wordt besproken in het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid

Metropool regio Amsterdam