De 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam zetten zich gezamenlijk in om van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een toekomstbestendige, duurzame regio te maken. Daarvoor is een transitie naar een circulaire en een energieneutrale economie nodig. Op deze website leest u wat de samenwerkende overheden in de MRA aan beide thema’s doen. Ook vindt u inspirerende voorbeelden, nieuws en informatie over relevante bijeenkomsten in de regio.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over MRA Duurzaam? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief:

Inspiratie

Jolein Baidenmann
Grondstoffenregisseur MRA

Roadmap versnelt circulair inkoopproces

Op 17 juni vindt de lancering plaats van de ‘Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap’. Op 16 mei heeft het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid ingestemd met de roadmap.

“Het document bevat concrete acties om circulair inkopen en opdrachtgeverschap in de haarvaten van iedere MRA-overheid te krijgen”, vertelt grondstoffenregisseur Jolein Baidenmann van de Metropoolregio Amsterdam. “Het is voor álle partners een praktische gids om circulair inkopen in te bedden in de organisatie.”

De roadmap vormt een belangrijk vehikel om de MRA-ambities op het gebied van circulair inkopen binnen bereik te brengen. De lat ligt hoog: eerder is in een intentieovereenkomst vastgelegd dat de metropoolregio in 2022 tien procent circulair inkoopt en in 2025 vijftig procent.

Jolein Baidenmann acht die doelen haalbaar als circulair inkopen met de tools van de Roadmap goed ingebed wordt in de organisatie. Dat betekent bijvoorbeeld dat de overheden al in een vroeg stadium van een inkooporder inspelen op circulariteit. Lees meer over Roadmap versnelt circulair inkoopproces

Lees eerdere colums
Metropool regio Amsterdam