Op de hoogte blijven van het laatste nieuws over MRA Duurzaam? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief:

Inspiratie

Lex Hendriksen
Strategisch adviseur Programma Circulaire Economie / contact Duurzaamheid Top

Start en breng op gang!

Anticyclisch investeren. Bestuurders spreken zich uit voor een groene deal. De crisis als impuls tot vernieuwen. Verduurzamen, minder CO2-uitstoot, toekomst vaste werkgelegenheid. Makkelijk gezegd, maar hoe te doen?

Uiteraard staan de drie O’s voorop: Onderwijs, Ondernemer en Overheid. Het lukt alleen als we elkaar steunen en versterken. Vandaar een deal. Drierichtingsverkeer, jij dit, ik dat. Maar wat kunnen gemeenten daarin eigenlijk precies betekenen? Fors anticyclisch investeren kunnen we niet. Mogen we niet. De begroting moet van de minister sluitend zijn. Veel financieel vlees aan de botten is er ook niet. Maar we kunnen wel de boel op weg helpen. Zorgen dat ondernemers het kunnen doen en afmaken. Waar dan de ondernemer een prestatie tegenover stelt.

Een paar voorbeelden

Lees meer over Start en breng op gang!

Lees eerdere columns en interviews

De 32 gemeenten, 2 provincies en de Vervoerregio Amsterdam zetten zich gezamenlijk in om van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een toekomstbestendige, duurzame regio te maken. Daarvoor is een transitie naar een circulaire en een energieneutrale economie nodig. Op deze website leest u wat de samenwerkende overheden in de MRA aan beide thema’s doen. Ook vindt u inspirerende voorbeelden, nieuws en informatie over relevante bijeenkomsten in de regio.

De overheden binnen de MRA werken met elkaar samen aan een nieuwe, duurzame economie. Een economie die toekomstbestendig is, en de aarde herstelt in plaats van uitput. Een economie waarin we klimaatneutraal en circulair werken. En een economie die werkt voor iedereen.

Veel van de MRA-overheden werken binnen hun eigen organisatie aan duurzaamheid. De MRA ondersteunt deze overheden bij het werken aan hun duurzame ambities. De opgaven zijn immers groot: vanuit het Klimaatakkoord moet de CO2-uitstoot in 2030 met 49% zijn teruggebracht, en de nationale ambitie op circulaire economie is om in 2030 zo’n 50% minder primaire (‘nieuwe’) grondstoffen te verbruiken.

Vanuit de focus op duurzaamheid heeft de MRA twee programma’s opgezet: Circulaire Economie en Energie. Beide programma’s ondersteunen de 35 MRA-overheden bij het realiseren van hun ambities op deze thema’s. De voortgang vanuit beide programma’s wordt besproken in het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid

Metropool regio Amsterdam