Mark Spetter

Column

Beroepskeuze

De laatste stukjes gegrilde mammoet waren verorberd, de groente-notenmix werd opgediend. Rondom de nederzetting waren wat vuren gemaakt om eventuele sabeltandtijgers op afstand te houden. Hadjoez keek vanaf de zandheuvel langs de prehistorische Eembedding naar de sterrenhemel.

‘Mam, ik wil graag een experiment doen.’
Leuk, waarmee?
‘Met de aanbouw van de schuur. Ik wil kijken of we met natuurlijke materialen een schuur kunnen neerzetten die we later kunnen hergebruiken. En dan keer op keer, als in een soort cirkel.’
Maar jongen, dat doen wij toch al generaties zo? We maken de wanden van leem, met klei uit de tuin en zand uit de rivier. We halen boomstammen uit het bos, het dak is van riet en we isoleren met gras en mos.
‘Maar hoe weet je nou van tevoren of dat wel werkt?’

Lees meer over Beroepskeuze

Jan Schreuder

Column

Muren en plafonds

De werkelijke impact van COVID-19 laat zich nog raden. Maar een voorproefje is het thuiswerken, tussen vier muren. Het is een klein persoonlijk offer om een onzichtbaar virus te beteugelen. Vanuit die veilige werkruimte werk ik mee aan een plafond, om een andere onzichtbare vijand te beteugelen: CO2.

Het warmtevraagstuk speelt hier een sleutelrol en is in Zaanstad opgestart in 2008/2009. In die tijd waren de ogen nog gericht op industriële restwarmte. Het appel van het Ministerie van EZK in 2018 aan de 200 grootgebruikers om geen Gronings gas te gebruiken is een wake-up-call: de industrie is geen bron van restwarmte, maar vooral een hele grote klant van duurzame energie.

Lees meer over Muren en plafonds

Marco Berkhout
Programmamanager Regionale Energie Strategie (NHZ)

Column

Benut iedere vierkante meter maximaal

De concept-RES van de regio Noord-Holland Zuid is afgelopen week gepubliceerd. Een samenbundeling van kansen en mogelijkheden binnen een veelzijdige regio.

De regio Noord-Holland Zuid verdient met het tot stand brengen van de concept-RES een groot compliment. Waarom? Iedere vierkante meter kan zonder twijfel minstens drie keer worden gebruikt. Dat we in deze complexe grootstedelijke omgeving in staat zijn om mogelijkheden te vinden voor het opwekken van hernieuwbare energie en een eerste aanzet kunnen doen voor het vinden van warmte-oplossingen is een mooie prestatie. Temeer omdat de 29 gemeenten, de drie waterschappen en de provincie een balans hebben kunnen vinden waar we met z’n alle achter staan.

Lees meer over Benut iedere vierkante meter maximaal

Blog Guido Vermeer:

Column

Loket als vliegwiel

Regelmatig horen we de klacht van een ondernemer dat een beloftevol circulair initiatief strandt op bestaande wet- en regelgeving. De ervaring leert dat het in veel gevallen gaat om  onbekendheid met de materie. Maar ook dán is het van belang om ondernemers die obstakels ervaren de helpende hand te bieden.

Om die reden ben ik blij dat we onlangs vanuit metropoolverband de kennis en kunde op het gebied van zowel het beleid als de praktijk hebben gebundeld in het Platform Wet- en Regelgeving. Dit bestaat uit vertegenwoordigers van de provincies Noord-Holland en Flevoland, de omgevingsdiensten en het Rijk. Doel is om op een laagdrempelig manier circulaire ondernemers die ergens tegenaan lopen de weg te wijzen. Ook willen we ervoor zorgen dat klachten niet tussen wal en schip terechtkomen. Problemen die ondernemers ervaren, kunnen zij bij ons rechtstreeks kenbaar maken via een reactieformulier. Zo willen we ervoor zorgen dat klachten bij de juiste overheid afgehandeld worden. Het platform is beschikbaar voor ondernemers uit alle gemeenten van Flevoland en Noord-Holland.

Lees meer over Loket als vliegwiel

Christianne Lemckert

Column

Welke weg neem jij naar circulair inkopen?

Circulair? Ja! Het is hoog tijd om anders tegen spullen en mensen aan te kijken: alles en iedereen bezit grondstoffen of kapitaal. Dus: geen afval, geen uitval en geen CO2-emissies.

Fietsend naar mijn werk, bedenk ik dat iedereen te maken heeft met spullen die ooit zijn ingekocht: de weg waarover je fietst richting huis, je kopje koffie om wakker te worden, je lunch met collega’s waarbij je over je weekend vertelt, de pen die je altijd ergens laat liggen. Maar inkoop gaat ook over mensen. Ik denk bijvoorbeeld aan de schoonmakers die ervoor zorgen dat wij een frisse werkomgeving hebben. Hoe zorgen we ervoor dat het in 2030 heel normaal is dat al die producten en diensten 100% circulair zijn ingekocht?

Inkopers kunnen stimuleren dat we anders gaan leven en op een andere manier met onze spullen omgaan. Hoe dat precies moet, is nog best ingewikkeld, want…Lees meer over Welke weg neem jij naar circulair inkopen?