De gemeente Velsen wil op twee bedrijventerreinen interesse kweken voor circulaire bedrijvigheid. Maar hoe krijg je ondernemers zo ver? Een pilot leverde veelbelovende projecten op.

Praktische kansen in beeld brengen en die vooral ook in gang te zetten. Niet vanuit idealisme, maar vanuit een economisch verdienmodel. Met dat doel voor ogen ging vorig jaar op initiatief van het Bestuursplatform de pilot op de Velsense bedrijventerreinen van start.

Rest- en grondstofstromen
In de pilot is met name gekeken naar de rest- en grondstofstromen van bedrijven op de terreinen. Inzicht in deze stromen zorgt ervoor dat er betere ‘matches’ gemaakt kunnen worden tussen bedrijven en geeft dus inzicht in de circulaire kansen. Een aantal succesvolle cases is inmiddels uitgewerkt tot een businesscase zodat een ondernemer een gedegen afweging kan maken of hij of zij bereid is om deze – dikwijls eerst nog theoretische – circulaire kans verder te gaan ontwikkelen en implementeren. Daarbij is onder meer gekeken naar de benodigde investering en terugverdientijd, potentiële drempels als wet- en regelgeving en mogelijkheden tot cofinanciering.

Kringloop als businesscase
Het circulaire beleid in de meeste gemeenten staat nog in de kinderschoenen. Voor hen leverde de pilot interessante inzichten op. Informatief is een uitgebreid artikel in Binnenlands Bestuur over de resultaten die de pilot opleverde.https://mraduurzaam.nl/wp-content/uploads/2019/02/scan_veldhuis_2019-02-04-13-28-04.pdf