Het verbruik van aardgas in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dit jaar 22 procent naar verwachting lager dan het gemiddelde over de periode 2018 tot en met 2021. Dat blijkt uit een nieuwe prognose van netbeheerder Liander en Stedin. De vorige prognose van maart 2023 ging  nog uit van een reductie van 19 procent.

Momenteel is de verwachte afname van aardgasverbruik het grootste bij grote tuinders, ziekenhuizen en industriële bedrijven: -23 procent. Bij grotere winkels en instellingen is de voorspelde reductie ook 23 procent. Woningen en kleinere winkels hebben naar verwachting 22 procent minder gasverbruik; in maart was dit nog -17 procent.

De gemeente Amsterdam en Liander werken samen om de voortgang te monitoren van de ambities van het ‘Actienetwerk 15 procent gas terug’ om dit jaar 15 procent aardgasverbruik te verminderen in de MRA. Deze voorspellingen worden elke maand geactualiseerd om te kunnen volgen of de ambitie wordt gehaald. Er zijn, voor de kleinverbruikaansluitingen, ook inzichten in het gasverbruik per gemeente beschikbaar.

Lees verder op onderzoek.amsterdam.nl >

Netwerkevent van het Actienetwerk GasTerug

Op 30 januari vindt de 8e netwerkevent van het Actienetwerk GasTerug: De Nieuwjaarsbrainstorm. Doel van de bijeenkomst is concrete actieplannen om energiebesparing te organiseren en te verankeren binnen de MRA-gemeenschap. Iedereen is welkom. Of je nu een bewoner, professional, bedrijfseigenaar of beleidsmaker bent, jouw aanwezigheid en bijdrage zijn van onschatbare waarde. Samen kunnen we de MRA voorop laten lopen in duurzame energie-initiatieven en een positieve impact hebben op onze leefomgeving. Meld je uiterlijk 23 januari aan om jouw plek te reserveren. Laten we gezamenlijk streven naar een groenere toekomst binnen de MRA. Samen maken we het verschil!

Datum: 30 januari 2024
Tijd: 15.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Rabobank | Polarisavenue 150 | Hoofddorp

Lees verder >