De overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) staan samen met het Rijk en de netbeheerders voor belangrijke keuzes over datacenters. Enerzijds spelen datacenters een belangrijke rol bij het digitaliseren van de regionale en nationale economie en kan de restwarmte van datacenters gebruikt worden voor het verwarmen van woningen. Anderzijds zorgen datacenters voor een groeiend beroep op de toch al schaarse ruimte en netcapaciteit in de MRA en beperkt de groei van de datacenterssector in de MRA de mogelijkheden om elektriciteit te benutten om de energietransitie te versnellen. Om tot gefundeerde keuzes te kunnen komen, heeft de MRA BCI en CE Delft gevraagd een adviesrapport op te stellen voor een MRA Datacenter Strategie.

Dit rapport is een bouwsteen voor het opstellen van een dergelijke strategie en de inhoud van dit rapport is dus niet per se de strategie die de MRA en MRA-overheden gaan vaststellen.

Eindrapport MRA-brede strategie datacenters >