Datum:
18 mrt 2020
Tijd:
13:00 - 17:00
Locatie:

Bestuurlijke partnersessie MRA Warmte en Koude programma: gebiedsgerichte aanpak

Graag nodigen we je uit voor de bestuurlijke partnersessie van het Warmte Koude Programma MRA op 18 maart (13-17 uur plus borrel). We gaan in op de vraag waar we op dit moment staan met warmtenetten in de MRA. Zien we de urgentie nog? En wat kunnen we vandaag en morgen doen?

In de bestuurlijke partnersessie willen we met elkaar bespreken hoe we van verschillende onderdelen (bijv. bronnenstrategie, Transitievisies Warmte, Wijkuitvoeringsplannen) tot een samenhangende warmtenetstrategie in de regio kunnen komen. We gaan in op de uitbreiding van bestaande warmtenetten (startmotor) en de ontwikkeling van nieuwe. Ook gaan we in op de fasen die we doorlopen en welke condities voor welke warmtesystemen nodig zijn. De bestuurlijke partnersessie zal plaatsvinden bij de provincie Noord-Holland in Haarlem (Dreef 3).

Het doel van de dag is om een bijdrage te leveren aan de versnelling van de ontwikkeling van warmtenetten. Per deelregio kijken we naar waar we nu staan, naar het perspectief voor de komende 5 à 10 jaar, de fasen die we moeten doorlopen en welke condities voor welke warmtesystemen nodig zijn. Welke besluiten zijn er nu nodig om projecten een stap verder te brengen? Ook gaan we in op de rol van de gemeente bij het organiseren van een warmtenet.

In de ochtend organiseren we een werksessie met jullie medewerkers waarin we gebiedsgericht aan de slag gaan met kansen voor warmtenetten. Duidelijk wordt wat de situatie per deelgebied is, ook in relatie tot het basisscenario en de handelingsperspectieven uit Grand Design 2.0. Daarnaast gaan we in op de rol van de gemeente bij het organiseren van een warmtenet. In de middag volgt de stuurgroepvergadering waarin we de voortgang bespreken van het Warmte Koude Programma.

Ik meld me aan voor de bestuurlijke partnersessie op 18 maart in Haarlem!

De partners van het MRA Warmte en Koude programma
AEB Amsterdam, Amsterdam Economic Board, Eneco Warmte en Koude, ENGIE, ENnatuurlijk, Firan, Gemeente Aalsmeer, Gemeente Almere, Gemeente Amstelveen, Gemeente Amsterdam, Gemeente Beverwijk, Gemeente Diemen, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Heemskerk, Gemeente Hilversum, Gemeente Ouder-Amstel, Gemeente Uithoorn, Gemeente Velsen, Gemeente Zaanstad, Greenport Aalsmeer, HVC, Liander, OCAP, Omgevingsdienst IJmond, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Port of Amsterdam, Provincie Noord-Holland, PWN, Stadsverwarming Purmerend, Tata Steel, TNO/ECN, Vattenfall, Waternet, Gasunie New Energy, SADC.