Datum:
08 feb 2023
Tijd:
10:00 - 11:30
Locatie:

CircuLaw: Regelgeving voor een circulaire economie

Tijdens de lancering van CircuLaw, een online juridisch platform dat overheden helpt in het meer en beter toepassen van wet- en regelgeving, wordt met experts vanuit overheid, bedrijfsleven en kennisinstituten gesproken over de cruciale rol van ‘activerende regelgeving’ in de transitie naar een circulaire economie. Hoe kan beter gebruik van regelgeving leiden tot versnelling en opschaling?

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving en de Reflectiegroep Circulaire Economie is meer ‘drang en dwang’ nodig om naar een volgende fase in de circulaire economie te gaan. Alleen zo kan de trend van toenemend materiaalgebruik worden doorbroken, en kunnen circulaire doelstellingen worden gehaald. Ook circulaire koplopers geven aan dat zij graag zien dat meer circulaire eisen aan de hele markt worden gesteld, zodat zij met hun circulaire producten en diensten in het voordeel worden gesteld ten opzichte van concurrenten die nog een duurzaamheidsslag moeten maken. Tegelijk zien we dat overheden op alle niveaus moeite hebben in het toepassen van wet- en regelgeving: uit een recent onderzoek, waarbij de toepassing van meer dan 2500 circulaire beleidsinstrumenten onder de loep werd genomen, bleek dat bij nog geen 2% van deze instrumenten sprake was van ‘dwang & drang’. In dit programma, georganiseerd door de Gemeente Amsterdam en Dark Matter Laboratories, komen we erachter hoe dit komt. Centraal daarbij staat de feestelijke lancering van CircuLaw, het nieuwe juridische kennisplatform waarmee overheden meer en beter gebruik kunnen gaan maken van wet- en regelgeving.

Aanmelden
Je kunt dit programma alleen online bekijken. Klik hier om je aan te melden.

Sprekers
Zita Pels
Wethouder Gemeente Amsterdam
Rene Koop
Programma Manager & Teamleider Circulaire Economie, Gemeente Amsterdam
Joost Beunderman
Directeur Dark Matter Labs
Nathan de Groot
Dagvoorzitter
Marlon Boeve
Hoogleraar Omgevingsrecht in gebiedsontwikkeling TU Delft, Universitair Docent Omgevingsrecht Universiteit Utrecht
Arjan Hassing
Projectleider CircuLaw, Gemeente Amsterdam
Romy Snijders
Strategy Lead CircuLaw, Dark Matter Labs
Michel Baars
Directeur New Horizon

Bron: CICL