Datum:
05 jun 2019
Tijd:
09:30 -
Locatie:

Conferentie ‘Clean energy, clean mobility’

Europese steden ontwikkelen zich fors op het vlak van elektrische mobiliteit. Hernieuwbare energie in de stad groeit ook snel, voornamelijk met zon als meest rendabele energiebron in dichtbevolkte gebieden. Provincie Flevoland organiseert op 5 juni 2019 een conferentie die voorziet in de behoefte om elektrische mobiliteit en hernieuwbare energiebronnen te integreren, gefaciliteerd door ICT. Ook komt aan bod hoe deze ontwikkelingen elkaar kunnen versterken.

De conferentie brengt unieke Europese voorbeelden van grootschalige e-mobility, slimme oplaadsystemen voor elektrische voertuigen in de stad en daarmee samenhangende energie-uitwisseling om het netwerk te ontlasten. Naast meerdere interessante (inter)nationale sprekers zijn er workshops met de thema’s:

* Energiemanagementsystemen in Europa

* Testinstrumenten voor energieplanning

* Beleid voor de ontwikkeling van rendabele business modellen

* Elektrisch openbaar vervoer

De conferentie vindt plaats in het Van Der Valk Hotel Almere, tussen 9:30 en 17:30 uur. Lees verder > 

Toelichting

Provincie Flevoland is partner in het Interreg Europe-project EV Energy. In dit project werkt de provincie met partners uit vijf Europese regio’s samen. Doel is het uitwisselen van kennis en good practices over o.a. de grootschalige uitrol van elektrische mobiliteit en laadinfrastructuur en de combinatie van elektrische mobiliteit en duurzame energie in een slim energiesysteem.

Integratie van elektrische mobiliteit en hernieuwbare energiebronnen in en rond de stad is een uitdaging. Toename van zonne-energie creëert een piek in energieproductie aan het begin van de middag, wat niet matcht met de piek aan energievraag in de ochtend en avond. Geïntegreerde uitstootvrije mobiliteit en schone energie, slimme opslag en flexibele vraag kunnen helpen om de energievraag en -aanbod in balans te brengen.

Waar het EV Energy-project zich richt op goede praktijkervaringen en beleid om deze integratie in steden te stimuleren, ontwikkelt en implementeert CleanMobilEnergy een Europa-breed bruikbaar Energie Management Systeem, met een focus op optimalisering van meervoudige energieopwekking, opslag- en gebruiksapparatuur in de stad. De conferentie heeft tot doel om met beide projecten een boost te geven aan grootschalige integratie van schone energie, schone mobiliteit en flexibele vraag en opslag. De projecten demonstreren de behoefte aan een benadering waarin de energie- en mobiliteitssector allianties voortbrengt die elkaar versterken.