Datum:
07 nov 2020
Tijd:
16:00 - 05:00
Locatie:

Opening nieuwe Zeewierlab Energie Centrum Nederland

De feestelijke opening van ons nieuwe lab voor zeewierprocessing bij ECN part of TNO in Petten vindt plaats op woensdag 7 november. Het lab vormt een eerste stap in de uitbreiding van de onderzoekinfrastructuur gericht op technologieontwikkeling voor de omzetting van biomassa naar groene energie en grondstoffen. De nieuwe onderzoekfaciliteiten stellen ECN part of TNO in staat om samen met bedrijven en andere kennisinstellingen een krachtige impuls te geven aan de energietransitie en de vergroening van de chemiesector. Productie van biobrandstoffen en co-productie van grondstoffen voor de chemie krijgen speciale aandacht. Het door de provincie gefinancierde onderzoek ‘Plantaardige Biomassa uit Zee’ draagt daaraan bij.

Het zeewierlab bestaat uit een reeks flexibel in te zetten testfaciliteiten, waarmee innovatieve verwerkingsroutes van zeewier naar biobrandstoffen en groene grondstoffen op 1-10 kilogram-schaal kunnen worden ontwikkeld, binnen nationale en Europese onderzoekprojecten (o.a. MacroFuels) en direct met bedrijven. Het zeewierlab stelt partijen in de gelegenheid om innovaties te versnellen en op basis daarvan economische activiteiten in de provincie Noord-Holland en breder in Nederland te realiseren. Met de Noordzee als “zeewier-schuur” kan de Nederlandse industrie een prominente rol spelen in de ontsluiting van deze nieuwe, duurzame bron voor voedsel, grondstoffen en energie.

We laten u graag een kijkje nemen in ons nieuwe lab.

 

Voorlopig programma 7 november

13.00 Inloop
13.45 Welkom – Ton de Jong (Managing Director ECN part of TNO)

  • Visie Zeewierprogramma – Jos Keurentjes (Chief Scientific Officer TNO)
  • Introductie zeewierlab – Jaap van Hal (senior scientist ECN part of TNO)
  • Project Zeewier – Jack van der Hoek (gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Duurzaamheid, Bestuur en Cultuur)
  • Officiële opening zeewierlab
  • Rondleidingen zeewierlab
16.00 Sluiting

 

Aanmelden
Aanmelden voor dit event en legitimeren op locatie is verplicht omdat u zich op een beveiligde locatie bevindt. U kunt zich via onderstaand knop aanmelden voor de opening en de rondleiding. Er is een beperkt aantal plekken voor de rondleiding beschikbaar, en vol is vol.

Schrijf je in