Datum:
08 apr 2021
Tijd:
10:15 - 12:00
Locatie:

Haalbare warmteprojecten

Op 8 april organiseert Stichting Warmtenetwerk in samenwerking met Invest-NL en het Warmte-Koude programma een live webinar. Centraal staat de vraag wat kritische succesfactoren zijn voor het ontwikkelen van warmteprojecten. 

Zijn warmteprojecten haalbaar en wanneer wordt een project financierbaar? Deze vraag levert vaak discussies en verschillen van inzicht op, zoals:
1. Dat is toch geen vraag. De markt zal die projecten vanzelf ontwikkelen;
2. Ja, mits de overheid het vollooprisico afdekt;
3. Nee, rendementen zijn zó laag, de afhankelijkheden en risico’s zó hoog en het stakeholderveld zó complex dat de ontwikkeling van projecten een overheidstaak is;
4. Publieke private samenwerking is de enige optie.

In het webinar delen we praktijkervaringen, best practices en visies. We gaan erover in discussie. Laat je inspireren en motiveren. Vanuit het Warmte-Koude programma in de Metropoolregio Amsterdam zal Arie-Willem Bijl een toelichting geven op samenwerking gericht op de noodzaak om te versnellen met de ontwikkeling van warmtenetten. Vanuit InvestNL zal Yvonne Neef toelichting geven op de visie die Invest-NL heeft op de ontwikkeling en financiering van warmteprojecten.

Vanuit de casuïstiek belichten we een enkele projecten waarbij we ingaan op de successen en uitdagingen. De projecten die we o.a. gaan belichten zijn*:
– Warmtemotor Amsterdam: Vattenfall, Woningcorporaties & gemeente
– Warmtenet IJmond: HVC, woningcorporaties en gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk
* Het programma kan nog worden aangevuld met andere interessante warmteprojecten die we zullen belichten.

Verder gaan we aan de hand van stellingen met elkaar in gesprek. We kijken vanuit de investeringsvraag welke typen samenwerkingsvormen er zijn en hoe te komen tot de meest ideale toepassing en oplossing. We hebben het over de business case, maar ook over de randvoorwaarden die nodig zijn om überhaupt tot een business case te komen. Naast deze praktische zaken besteden we ook aandacht aan de samenwerking met o.a. de woningcorporaties, is er voldoende aansluiting met de agenda’s en programma’s van de gemeente en is er landelijk voldoende draagvlak gecreëerd voor de warmtetransitie.

Programma
10:15 – Opening door bestuurslid Frank Kersloot namens Stichting Warmtenetwerk
10.20 – Inleiding door Yvonne Neef en Arie-Willem Bijl
10:35 – 11:35 – Dialoog over projecten met warmtebedrijven, financiers en ú. Waar we vooral over willen discussiëren zijn de succesfactoren, de financieringsmogelijkheden, risicoperceptie, etc. Uiteraard zal via een chatfunctie interactie met de deelnemers van het webinar zijn.
11:35-11:45 Wrap-up

Aanmelden >>