Datum:
06 feb 2020
Tijd:
19:30 - 22:00
Locatie:

Informatiebijeenkomst Aardwarmte

Op 6 februari vindt een Informatiebijeenkomst aardwarmte plaats, primair voor raads- en statenleden uit Noord-Holland en Flevoland. De volgende vragen staan centraal: wat is aardwarmte? Wat zijn de mogelijkheden van aardwarmte in de energietransitie, nu en in de toekomst? Wat is de aanpak en planning van SCAN, de Seismische Campagne Aardwarmte Nederland, die volgend jaar ook in de MRA-regio gaat plaatsvinden? Wat betekent aardwarmte in dat gebied (gebouwde Omgeving, tuinbouw)? Waar krijgen gemeenten en de provincies mee te maken?

De bijeenkomst is een onderdeel van het ‘Project Versnelling Aardwarmte MRA’ dat recent door de Provincie Noord-Holland en Flevoland is opgestart. Het PVA MRA wil zorgen dat gemeenten en bedrijven direct met de ondergrondgegevens van SCAN aan de gang kunnen zodra deze beschikbaar komen. Hiervoor zullen ook proefboringen nodig zijn én zal in sommige gemeenten behoefte zijn aan een duidelijk ondergrondbeleid. Ook hiervoor zal PVA MRA ondersteuning bieden. Waar mogelijk gebeurt dit via de bestaande MRA-structuur.

Informatiebijeenkomst Aardwarmte >