Datum:
11 mei 2023
Tijd:
08:30 - 11:00
Locatie:

Innovatiepartnerschap schoolgebouwen

Amsterdam wil voor haar leerlingen en leerkrachten gezonde, aantrekkelijke en duurzame schoolgebouwen voor basisonderwijs, sport en kinderopvang blijven ontwikkelen. Om met dezelfde middelen hogere kwaliteit te kunnen realiseren heeft Amsterdam het Innovatiepartnerschap Schoolgebouwen ontwikkeld. Met dit initiatief wordt samenwerking tussen aanbestedende en inschrijvende partijen mogelijk. Deze video licht de nieuwe aanbestedingsmethode toe. De resultaten, van belang voor de Metropoolregio Amsterdam, worden tijdens een bijeenkomst op donderdagochtend 11 mei gepresenteerd. 

De capaciteit in de bouw staat op dit moment onder druk; er is sprake van personeelstekort, schaarste aan bouwmaterialen, hogere energieprijzen en daardoor structureel stijgende kosten. Tegelijkertijd worden de gemeentelijke bouwambities en opgaven steeds groter en complexer door verstedelijking, vergrijzing en klimaatadaptatie. Zonder innovatie wordt duurzame onderwijshuisvesting onbetaalbaar. Met de aanbesteding Innovatiepartnerschap Schoolgebouwen heeft Amsterdam drie consortia geselecteerd om in samenwerking met de gemeente en betrokken schoolbesturen bouwconcepten voor duurzame, flexibele en kwalitatief hoogwaardige te ontwikkelen. Door samenwerking, schaalgrootte en ontwerpvrijheid te bieden kunnen deze marktpartijen innoveren en industrialiseren en daarmee schoolgebouwen van hogere kwaliteit realiseren dan via de traditionele weg. Bovendien zijn de bouwconcepten zo flexibel dat ze ieder onderwijsconcept kunnen huisvesten en qua uitstraling kunnen aansluiten bij elke locatie.

De procedure bestaat uit 3 fasen:
1)  De aanbestedingsfase (afgerond in 2022)
2)  De onderzoeks- en ontwikkelfase (presentatie op 11 mei)
3)  De commerciële fase (mei 2023 – mei 2033)

Met afronding van de onderzoeks- en ontwikkelfase start de commerciële fase. Daarin gaan de drie consortia gedurende tien jaar negen tot dertig scholen in de Metropoolregio Amsterdam realiseren, in opdracht van de schoolbesturen en binnen een raamovereenkomst met de gemeente Amsterdam. Andere geïnteresseerde schoolbesturen en gemeenten binnen de metropoolregio Amsterdam kunnen nog toetreden tot de raamovereenkomst.

Ook gemeenten en schoolbesturen daarbuiten kunnen gebruik maken van dit hoogwaardige en geïndustrialiseerde aanbod van schoolgebouwen. Amsterdam zal gestandaardiseerde concept-aanbestedingsdocumenten beschikbaar stellen. Daarmee kunnen andere overheden zelfstandig (Europese) aanbestedingen uitvoeren. Daar kunnen eventueel ook andere bedrijven met hun concepten op aanbieden.

Presentatie resultaten
De resultaten van de resultaten van de onderzoeks- en ontwikkelfase worden gepresenteerd op donderdag 11 mei 2023 van 8:30 tot 11:00 uur. Locatie: Tom Schreursweg 8, 1067 MC  Amsterdam

Programma

8:30 uur
Inloop met koffie

9:00 uur

  • Opening door Wethouder onderwijs Marjolein Moorman.
  • Presentatie van de gemeente Amsterdam over het Innovatiepartnerschap.
  • Presentaties van de drie consortia van hun bouwconcept:
  • De elementaire school
  • Het schoolvoorbeeld
  • Circlewood

11:00 – 12:00 uur
Koffie en thee; gelegenheid om na te praten

Aanmelden
via deze link: https://www.amsterdam.nl/formulieren/virtuele-map/aanmelden-presentatie/?reload=true

Meer informatie
https://www.amsterdam.nl/sociaaldomein/innovatiepartnerschap-schoolgebouwen/