Datum:
17 sept 2019
Tijd:
13:30 - 16:30
Locatie:

Kennissessie Biomassa en Waterstof

Biomassa en waterstof zijn verschillende vormen van energie. De één is een energiebron, de ander een energiedrager. Wat zijn de mogelijkheden in het kader van de energietransitie? Over die vraag handelt deze kennissessie van Servicepunt Duurzame Energie.

Biomassa is een brede term die op zichzelf meerdere soorten omhelst, zoals houtsnippers maar ook mest. Er zijn allerlei discussies in de actualiteit te vinden over welk type biomassa nu verantwoord en duurzaam zou zijn. Biomassa is op de korte termijn een goede, duurzame en bruikbare warmtebron voor een deel van onze warmtevraag en wordt al op verschillende plekken ingezet. Waterstof is een energiedrager met veel functies. Het is zowel een grondstof, een brandstof én een energiebuffer op het elektriciteitsnet. Het biedt een schoon alternatief voor aardgas en lijkt in bepaalde situaties op termijn een goed alternatief voor aardgas.

Tijdens deze kennissessie nemen we je mee in de verschillende vraagstukken, zoals: Wanneer is biomassa een ‘goed’ duurzaam alternatief voor aardgas en wanneer niet? Wat er is nodig om biomassa te benutten in een warmtenet? Hoeveel biomassa en waterstof is er beschikbaar in de komende jaren? Wat voor aanpassingen moeten er gedaan worden om vastgoed gereed te maken voor de inzet van deze bronnen? Hoe efficiënt en betaalbaar zijn biomassa en waterstof in de praktijk en wat is de verwachting voor de toekomst? We gaan net als de vorige keer met experts én elkaar op zoek naar de antwoorden.

Na deze kennissessie kun je goede afwegingen maken in de zoektocht naar geschikte, duurzame en potentiële bronnen voor warmtenetten in jouw gemeente. Bovendien krijg je een rondleiding in een actieve biomassa centrale; BioWarmteCentrale de Purmer.

Lees verder >