Datum:
12 jul 2023
Tijd:
15:00 - 17:00
Locatie:

Kennissessie Datacenters

Op woensdag 12 juli organiseert de MRA een kennissessie over datacenters, waarbij de vraag centraal staat hoe kan worden gekomen tot een toekomstbestendige en duurzame digitale infrastructuur en wat dit betekent voor de regio. Tijdens deze bijeenkomst worden de belangrijkste inzichten uit de rapportage van Stratix gepresenteerd. De kennissessie vindt plaats van 15:00 uur tot 17:00 uur in de Kunstlinie in Almere.

Als relatief nieuwe branche is de datacentersector niet onomstreden. Mede vanwege hun hoge elektriciteitsverbruik, de landschappelijke impact en het waterverbruik worden er veel vragen gesteld over nut en noodzaak van datacenters. En door gebrek aan kennis lopen in de discussie over datacenters in de media feiten en fictie door elkaar heen. De MRA heeft daarom Stratix opdracht gegeven om de impact van datacenters te objectiveren en beleidsmakers te helpen om de discussie rond datacenters op waarde te schatten en in perspectief te plaatsen. Het onderzoeks- en adviesbureau heeft hiervoor een rapportage opgesteld. 

De rapportage van Stratix beoogt een zo objectief mogelijk beeld te schetsen van datacenters. Om tot maximale objectiviteit van de rapportage te komen is de Vlaamse professor Steven Latré, gevraagd om een review te schrijven op het rapport van Stratix. Prof. Latré is werkzaam aan de Universiteit van Antwerpen en directeur van het Research Center IMEC, dat zich richt op nano-electronica en digitale technologie.

Het doel van het rapport is het bieden van handvatten om getallen en beweringen in de discussie rond datacenters op waarde te kunnen schatten en in perspectief te kunnen plaatsen. Ook wordt aandacht besteed aan veelvoorkomende misvattingen.

Tijdens de kennissessie over datacenters worden de belangrijkste inzichten uit de rapportage van Stratix gepresenteerd en besproken en worden misverstanden en feitelijke onjuistheden in de discussies over datacenters benoemd. Mede op basis daarvan wordt vervolgens het publieke perspectief op datacenters belicht, zowel vanuit het regionale, het nationale als het internationale perspectief. In het laatste blok van de kennissessie wordt ingegaan op de mogelijkheden om de digitale infrastructuur en datacenters te verduurzamen. De bijeenkomt is in eerste instantie bedoeld voor vertegenwoordigers van overheden, maar iedereen die betrokken is bij, of geïnteresseerd is in, de discussie over datacenters en op zoek is naar een zo objectief mogelijk gesprek hierover is welkom.

Registreren >>