Datum:
20 jan 2022
Tijd:
15:00 - 16:30
Locatie:

Kennissessie ‘Kleine windturbines in Noord-Holland’

Tot voor kort waren kleine windturbines tot 15 meter in Noord-Holland niet toegestaan. Sinds de invoering van de Provinciale Omgevingsverordening NH 2020 zijn ze nu onder bepaalde voorwaarden toegestaan in het landelijk gebied. Daarnaast staan in de Ruimtelijke handreiking wind op land (download) inpassingsprincipes inpassingsprincipes voor deze kleine turbines. Hoe bepaal je als gemeente of en hoe ze in het landschap passen? En hoe kan het vergunningstraject ingericht worden?

Samen met het Steunpunt Monumenten en Archeologie en de provincie organiseren we op donderdag 20 januari van 15.00 tot 16.30 uur de kennissessie ‘Kleine windturbines in Noord-Holland’. Tijdens de kennissessie bespreken we de kansen, aandachtspunten en oplossingen vanuit verschillende perspectieven, zoals cultuurhistorie, planologie, de RES, ruimtelijke kwaliteit en agrarische bedrijfsvoering. We gaan hierover in gesprek met landschapsarchitect Arnoud Garrelts (Libau), Jef Mühren (Mooi Noord-Holland), Annika Blonk (Steunpunt Monumenten en Archeologie Noord-Holland), Philippine van der Kleij (gemeente Schagen), Bart van Leeuwen (provincie Noord-Holland), Ton van Schie (LTO Noord) en Pieter Koehoorn (EAZ wind).

De sessie is online. Je kunt je tot en met 19 januari aanmelden. De uitzending wordt opgenomen en is terug te kijken op onze website.

Aanmelden