Datum:
29 okt 2020
Tijd:
09:15 - 12:00
Locatie:

MRA Duurzaamheid Top

Na de opening door Cora Smelik (voorzitter PHO duurzaamheid en lid stuurgroep MRA Green Deal), volgen presentaties over:

– het gezamenlijk duurzaam inkopen en opdrachtgeven via vijf inkooppakketten;
– het samen komen tot een circulaire aanpak op textiel;
– het uitwerken van duurzaam bouwen van woningen via Cirkelstad;

– onderwijs- en arbeidsmarktkansen gekoppeld aan de klimaatopgave;

– het monitoren van de MRA-positie en -inzet op transitie naar een duurzame economie;

– de mogelijkheden dat ‘groot’in de MRA ‘klein’ helpt.

Na een korte discussie en pauze volgt het tweede blok: Op weg naar een MRA Deal: de rol van gemeenten.

Contactpersonen:
Lex Hendriksen: ahendriksen@haarlem.nl en Edwin Oskam, e.oskam@amsterdam.nl