Datum:
10 jan 2019
Tijd:
15:00 - 17:00
Locatie:

MRA-projectgroep Energietransitie

De MRA-projectgroep Energietransitie is het voorportaal van het Portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid (PHO). Het team bestaat uit vertegenwoordigers van elk van de deelregio’s van de MRA en daarnaast de trekkers van de verschillende energie-acties uit de MRA-Actieagenda.

In de projectgroep wordt de voortgang van de MRA-inzet op het thema energietransitie besproken en worden de overleggen van de portefeuillehouders voorbereid. De projectgroep wordt voorgezeten door de programmamanager Energietransitie van de MRA, Edwin Oskam, en komt – net als het PHO Duurzaamheid, viermaal per jaar bijeen.