Datum:
03 sept 2019
Tijd:
09:00 - 01:00
Locatie:

MRA Warmte en Koude werksessie

Op 3 september organiseert het MRA Warmte en Koude Programma (WK MRA) in samenwerking met RES Noord-Holland Zuid en RES Flevoland een werksessie. Hierin wordt gebiedsgericht aan de slag gegaan met kansen voor warmtenetten. Het doel is om een bijdrage te leveren aan de versnelling van de ontwikkeling van warmtenetten.

Het Warmte en Koude Programma werkt samen met de RES-organisaties en biedt input voor de Regionale Energiestrategieën. Met behulp van de online tool Warmte Koude Routekaart (‘Grand Design 2.0’) maken we de warmtevraag en potentiële warmtebronnen voor warmtenetten inzichtelijk.

Per deelregio kijken we waar we nu staan, welke kansen en vraagstukken er liggen en maken we afspraken met elkaar hoe we daar mee omgaan. We nodigen per deelregio de vertegenwoordigers van de gemeenten uit en verbinden deze met experts. Uiteindelijk geven we voor elke deelregio handelingsperspectieven om zo slagen te kunnen maken met het versnellen van de ontwikkeling van warmtenetten.Hieronder leest u het programma:

Programma

09:00 Toelichting op Warmte Koude Programma 2019 – 2021, door Arie-Willem Bijl

09:15 Aansluiting RES – MRA WK / van Grand Design 2.0 naar Warmte Koude Routekaart, door Marco Berkhout en Arie-Willem Bijl

09:30 Praktijkverhalen uit de deelregio’s

10:15 Per deelregio aan het werk met inventarisatie en analyse van kansen en acties

12:00 Uitdagingen per regio in kaart brengen en rol bepalen Warmte Koude Programma

12:30 Lunch & Samenvatting werkprogramma 2e helft 2019 en doorkijk naar 2020-2021, door Arie-Willem Bijl

13:00 Einde