Datum:
17 jun 2021
Tijd:
15:00 - 17:00
Locatie:

Online kennissessie ‘Slim samenwerken aan energie-infrastructuur’ RES Noord-Holland

Een voorwaarde voor het realiseren van de ambities uit de RES’en is een energie-infrastructuur die zowel de vraag als het aanbod van elektriciteit en warmte aankan. Uit de zogeheten ‘netimpactanalyse’ van de netbeheerders blijkt wat er nodig is in de energie-infrastructuur om de huidige ambitie in de RES 1.0 voor duurzame opwek te realiseren. En waar kansen en knelpunten zitten. Duidelijk is dat energie-infrastructuur in ieder geval een goede samenwerking vraagt tussen overheden, netbeheerders en stakeholders. In deze kennissessie gaan we hierover in gesprek.

Programma
15.00 uur Welkom
15.05 uur Hoe managen we de energie-infrastructuur
Hoe gaan we verder met de aanbevelingen uit de netimpactanalyse en de uitdagingen die er liggen? Hierover gaan we in gesprek met Liander en de Taskforce energie-infra (samenwerking provincie Noord-Holland, Liander en andere overheden). Met een bedrijventerrein uit Noord-Holland Noord kijken we hoe een ‘smart grid’ hierbij kan helpen.
15.30 uur De overheid aan zet
Energie-infrastructuur vraagt om meer regie en heeft ook ruimtelijke consequenties. Wat zijn de rollen hierbij van het Rijk, de provincie en gemeenten? En hoe borgen we dit in Omgevingsbeleid?
16.00 uur korte pauze
16.10 uur Wat speelt er in de ondergrond
Verzwaring van het elektriciteitsnet maar ook het warmtenet heeft grote impact op de ondergrond. Hoe kunnen we opgaven in de ondergrond op een slimme manier combineren? En waar moeten we allemaal rekening mee houden? Hierover gaan we in gesprek met onder andere PWN en HVC.
16.40 uur Hoe gaan we met deze inzichten verder richting RES 2.0? In gesprek met programmamanagers RES Odile Rasch en Marco Berkhout.

Graag nodigen we jullie uit voor deze online kennissessie op donderdag 17 juni. Je kunt je tot en met 16 juni aanmelden.

Ja, ik meld me aan >>

De uitzending wordt opgenomen en is terug te kijken op onze website.

Tot 17 juni!