Datum:
25 mrt 2019
Tijd:
14:00 - 18:00
Locatie:

Overheden aan de slag met de CO₂-Prestatieladder

Op donderdagmiddag 14 maart vindt de bijeenkomst ‘Overheden aan de slag met de CO₂-Prestatieladder’ plaats. De informatiemiddag is een initiatief van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Afgelopen zomer heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) een estafettestok overgedragen aan HHNK om aan de slag te gaan met certificeren op de CO₂-Prestatieladder. Steeds meer overheden, waaronder ministeries, gemeenten en waterschappen, zien namelijk kansen om hun CO₂-reductiedoelstellingen te behalen met behulp van het CO₂-managementsysteem. Daarom wilt het waterschap met deze bijeenkomst ‘het stokje’ overdragen en haar kennis over het belang van CO₂-reductie, de CO₂-Prestatieladder en klimaatverandering met andere overheden delen.

Tijdens de bijeenkomst krijgt u inzichten in hoe de CO₂-Prestatieladder bijdraagt aan het behalen van de CO₂-reductiedoelstellingen van uw overheidsorganisatie. U kunt tijdens de bijeenkomst verder informatie verwachten over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en welke rol de Ladder daarin speelt. Daarnaast komen onderwerpen aan bod als de duurzame warmtetransitie: kansen voor water en hoe overheden kunnen communiceren met burgers over aardgasvrij.

Lees verder >