Datum:
23 feb 2023
Tijd:
14:00 - 16:00
Locatie:

Sessie: de benen op tafel met woningcorporaties

In de huidige fase van de warmtetransitie spelen naast gemeenten ook andere partijen een grote rol. Zoals woningcorporaties. Bijvoorbeeld bij het vraagstuk van de slechte labelwoningen, maar zeker ook bij het vraagstuk van energiearmoede. Immers: een groot deel (68%) van de mensen met energiearmoede zijn sociaal huurder. Graag beleggen Servicepunt Energie en de provincie Noord-Holland op donderdag 23 februari een benen op tafel sessie met woningcorporaties.

De sessie zal in het teken staan van ‘een rondje langs de velden’: ophalen wat de aanwezige woningcorporaties al doen cq overwegen/van plan zijn te gaan doen t.a.v. energiearmoede. Ook gaan we na hoe men aankijkt tegen initiatieven van collega’s elders in het land. Ook inventariseren we graag waar men tegenaan loopt, wat belemmeringen zijn om meer te doen, maar ook wat men gemeenten mee wil geven over de wereld waarin woningcorporaties werken.

Daarnaast neemt Koen Straver van TNO ons mee in de nieuwste cijfers van het CBS over energiearmoede. Samen met hem en zijn collega Casper Tigchelaar kijken we naar de cijfers die specifiek voor woningcorporaties interessant zijn. Casper zal een analyse presenteren aan de hand van het rekenmodel HESTIA. Dit model bevat voor elke individuele woning in Nederland een inschatting van de (energetische) kenmerken en berekend op basis daarvan het energiegebruik. Het model doet dit niet alleen voor de huidige situatie, maar kan ook de historische ontwikkeling tussen 2000 en 2020 reconstrueren en het maakt projecties voor alle jaren tot en met 2050.

Bij de sessie zullen ook de MRA, TNO en de Fixbrigade Nederland aanwezig zijn. De laatste kunnen de hulp (die zij gemeenten en woningcorporaties kunnen bieden) flink op schroeven. Zo kan men naast kwartier maken nu ook startende fixteams voorzien van gereedschap, werkkleding en een elektrische bakfiets.

Voor wie?

Deze sessie is bedoeld voor medewerk(st)ers woningcorporaties (Noord-Holland en Flevoland)