Datum:
06 mrt 2019
Tijd:
00:00 - 16:00
Locatie:

Slim omgaan met de transitieopgaven

Op woensdag 6 maart vindt van 12.45 uur tot 16.00 uur  bij OBA Amsterdam, Oosterdokskade 143, de gecombineerde bijeenkomst ‘Slim omgaan met de transitieopgaven’ plaats. Twee invalshoeken staan centraal: de relatie tussen de energietransitie, arbeidsmarkt en conjunctuur en private investeringen in transitieprojecten. Desgewenst kunt u ook alleen bij het eerste of het tweede deel van de bijeenkomst aanwezig zijn. 

Programma

12.15 – 12.45 uur             Inloop met lunch   

12.45 – 14.15 uur             Discussiebijeenkomst over vormgeving effectief klimaatbeleid in de MRA

Henri de Groot (VU) en Bert Tieben (SEO) presenteren hun visie op hoe we onze energie-ambities moeten koppelen aan onze regionaal economische agenda. Samen gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als:

  • Hoe voorkomen we dat knelpunten op de MRA-arbeidsmarkt de realisatie van de doelen op het terrein van de energietransitie in de weg gaan staan of de kosten daarvan flink verhogen?
  • Is het verstandig om bij de fasering van de inzet op de energietransitie in de MRA rekening te houden met de conjuncturele situatie?
  • In hoeverre kunnen we de klimaatopgave inzetten als een manier om de conjuncturele schommelingen te reduceren (anti cyclisch)?
  • Hoe kunnen we de energietransitie-opgave inbedden in onze regionaal economische agenda?

Kortom: een bijeenkomst over de relatie tussen energietransitie, arbeidsmarkt(beleid) en conjunctuur.

14.30 – 16.00 uur             Op weg naar Invest-MRA

Het Platform Economie heeft opdracht gegeven tot een verdere uitwerking van Invest-MRA. Met de komst van het landelijke financieringsvehikel Invest-NL wordt het des te belangrijker dat we het regionaal bedrijfsleven optimaal gaan ondersteunen bij de financiering van de grote transities (energie en circulaire economie). Daarom is er de ambitie om te komen tot Invest-MRA, waarin deskundigheid over business development én een regionaal investeringsfonds worden samengebracht. Graag praten we jullie bij over de stand van zaken en wat het voor gemeenten en de regionale transitie-opgaven kan betekenen.

De middag wordt afgesloten met een borrel.

Meld u hier aan.

Mocht deze bijeenkomst relevant zijn voor een collega dan kunt u deze natuurlijk doorsturen.

We hopen u op 6 maart te mogen verwelkomen,

Namens het kernteam Invest-MRA, programma Energietransitie, House of Skills

Martin Bekker, Edwin Oskam, Annelies Spork