Datum:
20 mei 2020
Tijd:
10:30 - 12:30
Locatie:

Webinar over MRA-datacenterstrategie

Op woensdag 20 mei tussen 10.30 uur en 12.30 uur organiseert de Metropoolregio Amsterdam (MRA) een webinar over datacenters. Aanleiding zijn de belangrijke beslissingen die bestuurders in de MRA (samen met het Rijk en met netbeheerders) binnenkort moeten nemen over datacenters. In hoeverre kunnen en willen wij schaarse ruimte en netcapaciteit beschikbaar (blijven) stellen voor de groei van het datacenter-complex in de MRA?  Wat zien wij als logische locaties voor nieuwe datacenters en welke eisen gaan wij daaraan stellen?

Het webinar is bedoeld om MRA-stakeholders die betrokken zijn bij deze besluitvorming (bestuurders, ambtenaren, raads- en Statenleden) zo goed mogelijk te informeren. Dat gebeurt via een toelichting op het rapport dat onlangs in opdracht van de MRA is opgesteld (dit rapport wordt één dezer dagen gepubliceerd op de site van de MRA). Daarnaast gebeurt dit door de perspectieven van het Rijk, de netbeheerders en de sector over het voetlicht te brengen en de verschillende perspectieven (economische belangen, ruimtelijke keuzes, landschappelijke inpassingen, energiebeheerdersperspectief en duurzaamheidsbelangen) met elkaar te confronteren. Het webinar moet op die manier helpen om te kunnen komen tot een meer afgewogen besluitvorming.

Het webinar begint met de presentatie van het rapport over datacenters in de MRA. Daarna volgen korte toelichtingen namens de gemeenten in de MRA die het meest betrokken zijn bij dit dossier (Amsterdam, Haarlemmermeer en Almere), namens de netbeheerders, namens de sector en namens het Rijk. Aansluitend is er ruimte voor vragen en discussie.

Voor het webinar maken we gebruik van Zoom. Gebruik om deel te nemen de app van Zoom of ga naar de website https://zoom.us en voer de volgende ‘Meeting ID’ in: 846 – 3426 – 4787. Wij realiseren ons dat niet alle organisaties het gebruik van Zoom toestaan. Om die reden nemen wij het webinar ook op, zodat iedereen het desgewenst op de website van de MRA kan terugzien.