Datum:
08 jul 2019
Tijd:
12:45 - 17:00
Locatie:

Werkgroep Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap

De MRA-werkgroep Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap is de centrale plek in de regio waar ambtenaren uit alle MRA-gemeenten en provincies samenwerken aan circulair inkopen en opdrachtgeverschap. Alle ambtenaren die in hun gemeente bezig zijn met circulair inkopen en opdrachtgeverschap kunnen deelnemen.

Binnen de werkgroep wordt gewerkt aan beleid (zoals de Roadmap), verder is het een plek waar ambtenaren kennis en ervaring uitwisselen en samenwerkingen opstarten. Er lopen op dit moment zo’n 4 trajecten over het uitwerken van circulaire criteria voor aanbesteden en inkopen.

33 gemeenten en 2 provincies hebben in juni 2018 de Intentieverklaring circulair inkopen en opdrachtgeverschap getekend. De MRA-werkgroep Circulair inkopen & Opdrachtgeverschap heeft het afgelopen half jaar gewerkt om deze ambities uit te werken in een Roadmap Circulair Inkopen & Opdrachtgeverschap.

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Jolein Baidenmann.