De gemeente Almere heeft op 22 januari 2019 het Stimuleringsfonds circulaire bedrijvigheid opengesteld. Dit Stimuleringsfonds is bestemd voor individuele bedrijven in de stad die de bedrijfsvoering willen verduurzamen of innovatieve, circulaire initiatieven willen starten. Als hulpmiddel is een circulaire bedrijfsscan ontwikkeld.

Almeerse ondernemers kunnen bij het Stimuleringsfonds een aanvraag doen voor een circulaire bedrijfsscan of cofinanciering bij nieuwe circulaire initiatieven.

Circulaire bedrijfsscan
De circulaire bedrijfsscan is bestemd voor bedrijven die graag circulaire stappen in de huidige bedrijfsvoering willen zetten, maar niet goed weten hoe. Deze scan laat zien op welke punten grondstoffen en materialen bespaard kunnen worden en welke mogelijkheden er zijn om met afval en reststromen om te gaan. De circulaire scan wordt volledig gefinancierd door de gemeente. Als u daarna vervolgstappen uit de scan wilt uitvoeren, biedt het Stimuleringsfonds de mogelijkheid om dit gedeeltelijk gefinancierd te krijgen via cofinanciering.

Cofinanciering van innovaties
Het Stimuleringsfonds ondersteunt ook bedrijven die al circulair werken om innovatieve producten en diensten in de markt te zetten. Dat gebeurt via cofinanciering voor de kosten van onderzoek en ontwikkeling, certificering of vergunningsaanvragen. Het maximale subsidiebedrag is €20.000 per innovatie.

Looptijd
De uitvraag is geopend op 22 januari 2019 en sluit op het moment dat het fonds leeg is, of uiterlijk 31 december 2019. Dit gaat volgens het ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ principe.

Lees verder >