De gemeente Amsterdam heeft de concessie voor de uitbreiding van haar openbare laadnetwerk voor elektrische voertuigen (EV) gegund aan TotalEnergies. Dit betekent dat het huidige netwerk van Amsterdam nog dit jaar met 2.200 nieuwe laadpunten wordt uitgebreid.

De installatie van 1.100 laadpalen, elk uitgerust met twee laadpunten, zal een impuls geven aan het Actieplan Schone Lucht van de gemeente Amsterdam. Dit heeft tot doel om vanaf 2030 volledig uitstootvrij vervoer te realiseren. Eén van de belangrijkste uitdagingen van deze ambitie, is het faciliteren van voldoende laadpunten om de sterke groei van elektrische voertuigen te ondersteunen.

Inspelen op laadvraag
Voor het eerst in Amsterdam zal TotalEnergies op grote schaal gebruik maken van clustering van laadpunten. Het uitbreiden van het laadnetwerk vindt deels plaats op basis van verzoeken vanuit elektrische rijders. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van een data-gestuurde aanpak, waarbij de belasting van het huidige laadnetwerk wordt gemonitord. Wanneer de laadvraag op het huidige laadnetwerk hoog wordt, worden laadpalen proactief bijgeplaatst. Op die manier zorgt TotalEnergies dat er altijd genoeg laadpunten zijn om aan de laadvraag te voldoen. Om verder vorm te geven aan de benodigde opschaling en de groeiende laadvraag, zullen ook zo veel mogelijk clusters van laadpalen worden geplaatst in Amsterdam.

MRA-Elektrisch
TotalEnergies is al de grootste EV-laadoperator in de Metropoolregio Amsterdam (MRA-Elektrisch), die de drie provincies Noord-Holland, Flevoland en Utrecht omvat, met meer dan 6.500 laadpunten in gebruik en toegankelijk voor het publiek. Ook is het bedrijf actief in de exploitatie van de laadinfrastructuur in belangrijke Europese hoofdsteden en stedelijke gebieden: Londen (Source London), Parijs (Bélib’) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (België), alsook in het B2B-segment in Duitsland.

De nieuwe concessie van de gemeente Amsterdam versterkt de positie van TotalEnergies als belangrijke speler op het vlak van elektrische mobiliteit in Europa. De onderneming zet hiermee haar ontwikkeling in grote Europese steden voort, in lijn met haar ambitie om tegen 2025 meer dan 150.000 laadpunten voor elektrische voertuigen te exploiteren.

Over TotalEnergies
TotalEnergies is een multi-energie organisatie die op wereldschaal energie produceert en verkoopt: olie en biobrandstoffen, aardgas en groene gassen, hernieuwbare energiebronnen en elektriciteit. Onze 105.000 medewerkers zetten zich in voor energie die steeds betaalbaarder, schoner, betrouwbaarder en voor zo veel mogelijk mensen toegankelijk is. TotalEnergies is actief in meer dan 130 landen en plaatst duurzame ontwikkeling in al haar dimensies centraal in haar projecten en operaties om bij te dragen tot het welzijn van de mensen.