Vooruitlopend op de landelijke wetgeving gelden in Amsterdam en Zaanstad vanaf nu een scherpere energieprestatienorm (EPC) voor alle nieuwbouwwoningen. Die norm leidt ertoe dat nieuwe woningen moeten worden voorzien van nog betere isolatie en de duurzaamste technieken voor de opwek van energie.

Beide gemeenten groeien jaarlijks fors. Om te voorkomen dat hun CO2-uitstoot hierdoor toeneemt, wordt alleen nog aardgasvrij en zo energiezuinig mogelijk gebouwd. Met de scherpe energienormen voor nieuwbouw behoren Amsterdam en Zaanstad op dit gebied tot de koplopers in Nederland.

Het nieuwe normaal
“Zaanstad wil een groene en duurzame stad zijn”, zegt wethouder duurzaamheid en energietransitie Sanna Munnikendam. “Elke nieuwgebouwde woning biedt een kans om te werken aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Dit draagt bij aan een leefbaardere stad.”

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ordening en Duurzaamheid): “Voor verbetering van het klimaat is geen tijd te verliezen. Wij willen laten zien dat energieneutraal bouwen het nieuwe normaal is. Bovendien levert dit kwalitatief betere woningen op voor de nieuwe bewoners. Wij wachten daarom niet op landelijke wetgeving maar gaan per direct aangescherpte normen hanteren. Zo levert Amsterdam een bijdrage aan het stoppen van de opwarming van de aarde.”

Crisis en Herstelwet

De EPC drukt uit hoeveel energie in een woning wordt gebruikt voor verwarming, warm water en ventilatie. Deze scherpere norm geldt voor alle vergunningaanvragen van nieuwbouwwoningen die voortaan worden ingediend. Landelijk geldt er een norm van < 0,4, Amsterdam kiest er nu voor met gebruikmaking van de Crisis en Herstelwet de norm aan te scherpen tot < 0,2. De scherpere normen leveren een bijdrage aan de ambitie van de gemeente om in 2030 55% CO2 te reduceren en in 2050 95%.