Gemeente Amsterdam heeft nieuwe richtlijnen vastgesteld voor de verwerking, sortering en inzameling van afgedankt huishoudelijk textiel. Amsterdam wil zo bijdragen aan een circulaire en klimaatvriendelijker textielketen.

In Amsterdam is de afgelopen jaren al veel textiel apart ingezameld, in 2018 bijvoorbeeld circa 3 miljoen kilo). Per saldo belandt het merendeel van het afgedankte textiel, circa 11 miljoen kilo, echter nog bij het restafval. De gemeente Amsterdam gaat daarom via marktconsultatie en aanbesteding oplossingen uitvragen om te komen tot een inzameling waarmee méér textiel ingezameld wordt, met aandacht voor een goede sortering (liefst in Nederland), duurzame verwerking en hoogwaardige recycling.

Te weinig zicht en grip
Wethouder Marieke van Doorninck (Circulaire Economie): “Nu hebben nog te weinig zicht en grip op waar het in Amsterdam ingezamelde textiel heen gaat en hoe het, als het niet verkocht wordt, verwerkt wordt. Mijn streven is een zo duurzaam mogelijke verwerking die bijdraagt aan vernieuwing en innovatie op het gebied van recycling, het maken van nieuwe garens en nieuwe producten. Zo ontstaan kansen voor (sociale) ondernemers in de regio of elders in Nederland in de maak- en recycle industrie.”

Nieuwe aanbesteding
In 2019 loopt het verwerkings- en inzamelcontract voor het Amsterdamse huishoudelijk textiel af. AEB (Afval Energie Bedrijf) Amsterdam verzorgt de nieuwe aanbesteding, in opdracht van de gemeente Amsterdam, op basis van de nieuwe richtlijnen. Partijen die zich inschrijven, wordt gevraagd om te komen met oplossingen om méér textiel in te zamelen, bijvoorbeeld in samenwerking met ondernemers, en te zorgen voor arbeidsplekken in het inzamelproces voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast zoekt de gemeente naar een sortering in voldoende soorten zodat het ingezamelde textiel zo goed mogelijk verkocht of circulair verwerkt kan worden en inzichtelijk is waar textiel heen gaat.

Marktconsultatie
Nu de richtlijnen door het College zijn vastgesteld, gaat het AEB Amsterdam in samenwerking met de gemeente starten met een formele marktconsultatie op zowel uitgangspunten als te volgen inkoopstrategie. De verwachting is dat midden 2020 nieuwe partners actief zijn op het inzamelen, sorteren en verwerken van textiel die bijdragen aan de Amsterdamse doelstellingen. Gemeente Amsterdam Datum 4 juni 2018 Kenmerk Pb-145

Bron: persbericht gemeente Amsterdam