In Middenmeer Noord in het Amsterdamse stadsdeel Oost gaat de grond de komende jaren open omdat het riool en de elektriciteitskabels worden vernieuwd. Dat moment grijpt de gemeente aan om een (deel van een) duurzaam warmtenet aan te leggen. De woningen in Middenmeer Noord worden in de toekomst verwarmd door restwarmte van datacenter Equinix op het Science Park.

Bewoners van Middenmeer Noord, verenigd in de energiecoöperatie MeerEnergie, zijn al een aantal jaren bezig met de voorbereidingen voor een eigen warmtenet. De gemeente stelt nu € 11,2 miljoen beschikbaar voor de aanleg. Samen met MeerEnergie wordt onderzocht welke rol er voor een de coöperatie is weggelegd in de exploitatie van het warmtenet.

Voor het eerst
Het is voor het eerst dat de gemeente Amsterdam zelf zo’n warmtenet aanlegt en ook dat daarbij op grote schaal gebruik wordt gemaakt van restwarmte van een datacenter. Dit traject is ook leerzaam over hoe om te gaan met lokale initiatieven voor het aardgasvrij maken van buurten en over de rol die van de gemeente daarin.

De aanleg van het warmtenet gaat nog zeker een aantal jaar duren. Die tijd gaan de gemeente benutten om samen met MeerEnergie ook de rest van de buurt bij de plannen te betrekken en om hun wensen en eventuele bedenkingen op te halen.

Amsterdam aardgasvrij
De gemeente Amsterdam heeft de ambitie om de CO2 uitstoot in 2030 met 55% terug te dringen. Daarnaast moet Amsterdam in 2040 een aardgasvrije stad zijn. Nieuwe wijken worden niet meer op het aardgas aangesloten. Als alle woningen in Middenmeer Noord op het warmtenet worden aangesloten, levert dat jaarlijks een besparing op van zo’n 1.500 ton CO2.

Klimaatfonds
De gemeenteraad heeft dit jaar een Klimaatfonds van 150 miljoen euro ingesteld. Dit fonds stelt Amsterdam in staat om de aanleg van het warmtenet te realiseren. De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het investeringsvoorstel van het college van B en W. Als de gemeenteraad heeft ingestemd, worden de werkzaamheden in de openbare ruimte samen met Waternet en Liander aanbesteed.

Bron: amsterdam.nl