GreenBiz IJmond en het Nova College Velsen hebben samen de opleiding tot Junior Consultant Duurzaamheid (JCD) opgezet. Doel van de opleiding is om  studenten in samenwerking  met bedrijfsleven voor te bereiden op de energietransitie

De GreenBiz IJmond is een ondernemersvereniging die zich inzet om bedrijven en bedrijventerreinen te verduurzamen. Tijdens de MBO opleiding tot Junior Consultant Duurzaamheid leren studenten alles over duurzame technische toepassingen en hoe ze met die kennis bedrijven kunnen helpen te verduurzamen. De opleiding bevat een mix van klantcontact, economie en techniek. Stages zijn een belangrijk onderdeel van de opleiding, om zo de geleerde theorie toe te kunnen passen in de praktijk.

Behoefte aan ondersteuning
‘‘We zijn gestart met deze opleiding, omdat we zagen dat er bij het bedrijfsleven in de regio behoefte is aan ondersteuning bij de verduurzamingsopgave”, zegt Edward Straus van het Nova College. “Onder deze bedrijven is een inventarisatie gedaan om welke werkzaamheden het exact gaat. Hieruit blijkt dat het vooral ging om adviseurs die hun klanten konden informeren over het verduurzaming.’’

De bij GreenBiz IJmond aangesloten bedrijven zijn nauw betrokken bij het vormgeven van het lesprogramma van de Junior Consultant Duurzaamheid-opleiding en bieden stageplaatsen aan de studenten. Zo ook de Bouwkundige Begeleidings Adviesgroep (BBA) B.V. Mede-eigenaar Raymond Cenin: ‘‘BBA geeft duurzaamheidsadvies met een bouwkundige achtergrond. We geven bijvoorbeeld energieprestatie advies, bepalen energie labels van gebouwen en voeren energie-audits uit voor gemeenten en aannemers. Hier is veel vraag naar vanuit de markt, mede door nieuwe energienormen in de wetgeving. Niet alleen vanuit ons werk zijn we veel bezig met duurzaamheid, ook zijn we gevestigd op een van de meest duurzame bedrijventerreinen in Nederland; de Trompet in Heemskerk. Hier liepen we begin 2000 op kop met pilots zoals warmteterugwinning en zonnepanelen’’.

BBA is onderdeel van de groep bedrijven die 3 á 4 keer per jaar vergaderd met het Nova College over de inhoud van de JCD-opleiding. Zo wordt ervoor gezorgd dat de opleiding goed aansluit op de praktijk en de behoeften van het bedrijfsleven. Straus: ‘‘De opleiding is zo ingericht dat we heel makkelijk kunnen inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming. Deze nemen we op in het curriculum’’.

Kennismaken met de praktijk
BBA is erg enthousiast over de stagiaires die zij begeleiden. ‘‘Veel van hen komen daarna bij ons in dienst. Het voordeel daarvan is dat je al weet wat iemand kan’’ zegt Cenin. Glen Krab, energie-adviseur bij BBA, begeleidt de stagiaires. ‘‘Een leuk voorbeeld is dat we studenten en hun leraren op een praktijkdag hebben rondgeleid bij een renovatieproject in een woonwijk in Castricum. In opdracht van de woningbouwvereniging hebben we de woningen daar verduurzaamd door bijvoorbeeld te isoleren, nieuwe CV-ketels en zonnepanelen te plaatsen. Bij het isoleren van bestaande woningen komt veel meer kijken dan bij nieuwbouw. De plannen van dat project zijn in het studiejaar daarna gebruikt als lesmateriaal. Het leuke was dat niet alleen de studenten veel van de praktijk dag opstaken, maar ook de leraren!’’

Bron: noordzeekanaalgebied.nl