Bouwen met hout en andere natuurlijke materialen levert duurzame gezonde woningen en gebouwen op én draagt bij aan een beter klimaat en de biodiversiteit in ons land. Met die boodschap overhandigden ASN Bank, Climate Cleanup en Gideon op de COP26 in Glasgow de nieuwe meetmethode Construction Stored Carbon aan de Nederlandse klimaatgezant Jaime de Bourbon de Parme. Met ingezonden voorbeeldcases van tientallen bouwbedrijven wordt duidelijk dat biobased bouwen positief bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen.

 

Voorgerekend wordt dat met houtbouw voor elke opgeslagen ton CO2 in natuurlijk bouwmateriaal ook nog eens 1,2 ton CO2 uitstoot wordt vermeden doordat geen metaal of cement nodig is. De Nederlandse bouwsector staat dan ook aan de vooravond van een grote ommezwaai. “We bouwen ons op een schone manier uit de crisis.” zegt Sven Jense van Climate Cleanup. “Biobased bouwen, met hout en andere natuurlijke materialen, zorgt voor minder uitstoot dan conventionele materialen en het legt koolstof vast. Het is dus een praktische en concrete oplossing in de transitie naar een fossielvrije, schone bouwsector en economie. Norbert Schotte van Gideon vult aan: “De materialentransitie van CO2-intensieve materialen naar hernieuwbare materialen, zoals hout, vlas en hennep zorgt ook nog eens voor een nieuw en gezond businessmodel voor de boeren.”

 

Meerwaarde
Met de nu gepresenteerde methodiek kunnen bouwbedrijven, architecten en financiële instellingen eenvoudig de opslag van CO2 in gebouwen berekenen. Door de ingezonden voorbeeldcases wordt duidelijk hoe biobased bouwen nu al het verschil maakt. Denk bijvoorbeeld aan de opslag van ruim 2500 ton CO2  door de Koffiefabriek in Amsterdam. Opschaling hiervan draagt niet alleen bij aan het vertragen van opwarming van de aarde, maar ook aan de groei van biologische grondstoffen en de mogelijkheid om in een gezonde omgeving te wonen en werken. Door de verdringing van vervuilende materialen wordt nog meer klimaatwinst behaald. 

 

Koploper in biobased bouwen

ASN Bank, Climate Cleanup en Gideon pleiten ervoor om biobased bouwen de norm te maken. “Nederland kan koploper worden in biobased bouwen” aldus Jeroen Loots van ASN Bank. “Om deze transitie in de bouwsector een stimulans te geven, is het cruciaal dat CO2-opslag wordt meegenomen in de wettelijk verplichte duurzaamheidstoets voor gebouwen, de Milieuprestatie Gebouwen. Dit vraagt om een relatief eenvoudige aanpassing van de overheid en levert een belangrijke versnelling op in het vertragen van klimaatverandering.

 

CO2 langdurig uit de lucht

Biobased bouwen en renoveren speelt een belangrijke rol in de transitie naar een klimaatpositieve samenleving. Door te bouwen met bijvoorbeeld kruislaaghout vermijd je het gebruik van beton of staal die in de productie veel CO2 uitstoten, haal je CO2 uit de lucht én leg je het voor jaren veilig vast. “Biobased bouwwerken kunnen honderden jaren mee”, licht Sven Jense toe. “Als je een huis modulair bouwt en de materialen kunt hergebruiken, dan kan de koolstof in potentie wel duizend jaar vastliggen.”

 

Download het rapport met voorbeelden van Construction Stored Carbon >>