Voor het MRA-gebied is een klimaatatlas opgesteld. De atlas vormt een hulpmiddel bij het nemen van maatregelen gericht op het tegengaan van wateroverlast, droogte en hittestress als gevolg van klimaatverandering en heeft een primeur voor hittestresskaarten.  

De MRA-klimaatatlas geeft voor de hele MRA-regio een uniform beeld van de impact van hitte, overstromingen, extreme regen en droogte. Het hulpmiddel geeft basiskaarten die nodig zijn bij het bepalen van de kwetsbaarheid en bepalen van mogelijke maatregelen voor klimaatbestendige inrichtingen. Ook is de landelijke ontwikkelde PET-kaart voor de gevoelstemperatuur bij extreme hitte opgenomen.

Naar de MRA-klimaatatlas >>

Naast de nu ontwikkelde atlas voor de MRA zijn er ook klimaatatlassen ontwikkeld door Hollands Noorderkwartier, Rijnland en Amstel Gooi en Vecht:

hhnk.klimaatatlas.net | agv.klimaatatlas.net | rijnland.klimaatatlas.net

In alle regio’s werkt men aan vervolgstappen om met betrokkenen de risico en kansen van klimaatadaptatie te bepalen om zo te komen tot een uitvoeringsagenda.