Inkoop is een belangrijke motor achter de circulaire economie. Twintig grote Nederlandse bedrijven en twaalf overheidsinstanties zorgden de afgelopen drie jaar voor het verder aanjagen van de circulaire economie door voor circa 300 miljoen euro aan goederen circulair in te kopen. Dat maken de initiatiefnemers van Green Deal Circulair Inkopen (GDCI) bekend bij de afsluiting van hun drie jaar durende project. In het buitenland vindt de Nederlandse werkwijze inmiddels navolging.

Verkeersborden van bamboe, circulaire bedrijfskleding, lockers van rubberwood, fietsbruggen van geopolymeerbeton en het recyclen van pacemakers: Nederland is koploper in West-Europa op het gebied van circulaire inkoop binnen private en publieke organisaties. Staatssecretaris Van Veldhoven (IenW): “Een circulaire economie is ons geheime wapen tegen klimaatverandering. Het maken van spullen en ons voedsel veroorzaken samen bijna de helft van de wereldwijde uitstoot van CO2. Als we al onze spullen zouden recyclen en hergebruiken in nieuwe producten, voorkomen we afval en dragen we bij aan het oplossen van klimaatproblemen. Deze Green Deal laat zien dat circulair inkopen werkt. Laten we samen zorgen dat we van circulair inkopen het nieuwe normaal maken voor alle overheden en bedrijven.”

Om de circulaire economie verder aan te jagen startte de Rijksoverheid in 2013 het project GDCI samen met MVO Nederland, PIANOo – Expertisecentrum Aanbesteden, inkoopvereniging Nevi, organisatiebureau Kirkman Company en Circle Economy Amsterdam. Onder de Nederlandse partijen die zich bij GDCI 2.0 hebben aangesloten, zijn bedrijven zoals ABN Amro, Landal Greenparks, Alliander en bouwbedrijf TBI. Ook de gemeentes Rotterdam en Wageningen en vier provincies werkten mee. Uitgangspunt voor de deelnemers was dat ze minimaal twee circulaire inkooptrajecten moesten starten, waarover ze ervaringen/leerpunten deelden.

Online magazine en e-learning circulair inkopen
De GDCI bundelde de opgedane kennis en praktijkervaringen in een online magazine, een e-learning en een wegwijzer. Het Magazine Green Deal Circulair Inkopen bevat interviews en artikelen over samenwerking in de keten, draagvlak creëren binnen je eigen organisatie en het meten van de impact van je inkoopbeleid. De e-learning geeft betrokkenen bij het inkoopproces – van projecteider tot inkoper – in 21 modules ze stap voor stap meer inzicht in de uitdagingen van circulair inkopen en de oplossingen die voorhanden zijn. De online leertool bevat meer dan 10 uur lesmateriaal aan video’s, praktijkvoorbeelden en achtergrondinformatie. De wegwijzer  biedt concrete handvatten om zowel op strategisch niveau beslissingen te nemen als wel op uitvoerend niveau concrete stappen zetten naar circulair inkopen.

Bron: Nieuwsbrief Omgevingsweb, 06-11-2020