Op 15 oktober vindt een nieuwe Duurzaamheid Top plaats. De afspraken die de MRA-bestuurders dan willen maken zijn ter besluitvorming voorgelegd aan de colleges van de MRA-deelnemers.

De afspraken zijn aan de colleges verstuurd door de Flevolandse gedeputeerde Cora Smelik in haar rol als voorzitter van het MRA-portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid. Smelik vraagt de colleges een besluit te nemen over de ondertekening van de afspraken op 15 oktober. De colleges kunnen daarbij per afspraak een afweging maken. Smelik verzoekt de colleges voor 1 oktober te laten weten welke afspraken worden ondertekend.

Ook zijn de afspraken voorgelegd aan vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en van kennisinstellingen die bij de afspraken betrokken zijn. Zij nemen in de aanloop naar de Duurzaamheid Top eveneens een besluit, zodat zij namens hun organisaties een handtekening kunnen zetten.

In totaal zijn vijf afspraken geformuleerd. Het gaat om drie Green Deals over circulaire houtbouw, circulair textiel en de MRA als fietsmetropool. En om twee afspraken die voortkomen uit het MRA-programma Circulaire Economie, over niet-herbruikbaar plastic en circulair inkopen door MRA-overheden.

Lees hier de brief die gedeputeerde Smelik vrijdag 9 juli naar de colleges in de MRA heeft gestuurd en de afsprakenset voor de MRA Duurzaamheid Top 2021.

Intentieverklaring Circulair opdrachtgeverschap en inkopen

Bron: metropoolregioamsterdam.nl

Zie ook:

Duurzaamheid Top 2021 zet in op vijf afspraken