Biobased bouwen vormde recent het thema van een uitgebreid programma in Pakhuis de Zwijger. Tot de programmaonderdelen behoorde ook de plannen die in het kader van de MRA Green Deals zijn ontwikkeld over intensivering van houtbouw. Bekijk de livecast >>

Nederland staat voor de opgaven om vóór 2050 twee miljoen nieuwe woningen bouwen en nog eens zo’n 7 miljoen bestaande woningen te isoleren. Een enorme opgave. We bouwen nu vooral met beton, staal en steenwol; bouwmaterialen die bij productie veel CO2 uitstoten. Dit kan anders. In de in de strategische verkenning ‘Ruimte voor Biobased Bouwen’ gaat Marco Vermeulen als onderzoeksleider op zoek naar alternatieve bouwmaterialen zoals houtbouw, CLT (kruislaaghout), zeewier, stro en hennep om duurzame ontwikkelingen in stedelijke- en landelijke gebieden te versnellen.

In een Special Livecast: ‘Ruimte voor Biobased Bouwen’ in Pakhuis de Zwijger zijn de verkenning en de bijbehorende korte film gepresenteerd. Ook is de verkenning ingediend bij de Tweede Kamer.

Het hele rapport is hier te downloaden. Een hardcopy versie is beschikbaar via het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties – stuur een mail naar: postbusNederlandvanMorgen@minbzk.nl.

Interessant in dit verband zijn ook:

> Coalities van start: samen duurzaam uit de crisis – Amsterdam Economic Board Artikel over Green Deals

> Green Deals – Duurzaam uit de Crisis – Amsterdam Economic Board Landingspagina

> Duurzaam herstel & meer verplichtende samenwerking – Amsterdam Economic Board Verslag State of the Region

> State of the Region 2020: duurzaam herstel en meer samenwerking – metropoolregioamsterdam (zelfde maar dan op MRA site)

> Green Deals – Duurzaam uit de crisis film