De Bosrandweg (N231) in Aalsmeer wordt de komende tien jaar ingericht als biobased proeftuin. Dit betekent dat deze weg van zo’n 850 meter lengte volledig – van berm tot berm – wordt uitgevoerd met biobased materialen zoals miscanthusgras, hars, suikerriet en bamboe.

In en op de N231 zijn diverse biobased producten te zien. Zo liggen op de rijbaan en fietspaden negen proefvakken met biobased asfalt, waarin diverse bindmiddelen op basis van hars en (koolzaad)olie zijn gebruikt. Langs de weg staan onder andere verkeersborden gemaakt van gelamineerde bamboestroken en bioplastic. Biobased materialen zijn ook terug te vinden in bijvoorbeeld de lichtmasten, trottoirbanden, faunapassages, het wegmeubilair, wegmarkeringen en hectometerpaaltjes/ bermplanken.

Samenwerking en doorontwikkeling
De biobased proeftuin is een initiatief van de provincie Noord-Holland, Dura Vermeer (en haar partners), de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen en Amsterdam en de Vervoerregio Amsterdam. Deze partners krijgen tien jaar lang de tijd om de biobased producten te testen, zodat straks naast de provincie ook andere organisaties deze producten kunnen gebruiken. Hierdoor worden duurzaamheid en biodiversiteit naar een hoger niveau getild met als doel het gebruik van fossiele grondstoffen te reduceren.

Informatiepunt
Op de parkeerplaats Schinkelbos (in het Amsterdamse Bos) staat een publieksinformatiepunt met informatie over de proeftuin. De gebruikte grondstoffen en bijbehorende materialen zijn hier te bezichtigen. Op de open dag op 12 oktober wordt de website www.biobasedproeftuin.nl gelanceerd.

Bron: Nieuwsbrief CirkelStad, 10-09-2019