Het programma Circulaire Economie van de Metropoolregio Amsterdam streeft naar 100% circulariteit in 2050. Hoe kan dit gaan werken? Lex Hendriksen, bestuursambtenaar bij de gemeente Haarlem, maakt in de nieuwe editie van Buitenkansen duidelijk dat circulariteit wordt belemmerd door onnodige bezwaren. ‘We zouden meer moeten durven en doen’, vindt hij. Wel ziet de strategisch adviseur van het MRA-programma Circulaire Economie het besef groeien dat krachtenbundeling nodig is.

Afgelopen jaar werd het Programma Circulaire Economie 2021-2026 van de Metropool Regio Amsterdam (MRA) vastgesteld. Onderdeel hiervan is een uitvoeringsagenda met tal van concrete acties, die jaarlijks wordt geactualiseerd. Met het eerdere Ontwikkelplan Circulaire Economie van 2018 wilde de MRA zich nog tot ‘een van de meest circulaire grootstedelijke regio’s van Europa’ opstoten. Het nieuwe programma streeft naar een ‘toekomstbestendige metropool’ en werkt aan de ambitie uit het nationale klimaatakkoord van 100% circulariteit in 2050. 

Lees verder >