De coronacrisis leidt tot veel onzekerheid en verdriet. Tegelijkertijd groeit het bewustzijn over de fragiliteit van internationale handelsketens en is de aanmerkelijke schonere lucht een lichtpuntje in alle hectiek. Dit roept de vraag op of de coronacrisis wellicht ook kansen biedt voor het dichterbij brengen van een circulaire economie en een versneld afscheid van fossiel energiegebruik.

Op de korte termijn staat de zorg en reactie op de economische impact voorop. Tegelijkertijd gaan er stemmen op om juist nu ook het gesprek te voeren over de lange termijn. De eerste berichten hierover zijn inmiddels verschenen.

Inventarisatie effecten coronacrisis op duurzame energiesector
Door de coronacrisis vallen veel projecten in de duurzame energiesector stil. Ook komen nieuwe projecten in gevaar doordat de vergunningverlening vertraging oploopt. Dit blijkt uit een inventarisatie van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) onder haar leden. Om de klimaatdoelen te kunnen halen, ook met deze crisis, stelt de NVDE oplossingen voor om op een veilige manier door te blijven werken aan de energietransitie.

Circa twee op de drie bedrijven hebben lopende projecten die stilliggen en portefeuilles die opdrogen. Dit kunnen bedrijven niet lang volhouden. De helft verwacht op korte termijn een omzetdaling van twintig procent of meer; een kwart verwacht zelfs een omzetdaling van veertig procent of meer. Bijna de helft van de respondenten merkt dat overheidsprocessen zoals vergunningsprocedures worden stilgelegd. Lees verder op nvde.nl >

Bijwerkingen voor duurzaamheid door coronavirus
Dat het coronavirus de tanden zou zetten in de economie was te verwachten, al duurde het nog even voordat de pijn voelbaar werd. Maar niet alle bijwerkingen zijn negatief. Zo laten satellietbeelden van NASA een dramatische daling van de vervuiling boven China zien nadat de uitbraak van coronavirus delen van de industrie en het reizen van het land heeft afgesloten. Dat schrijft The Independent. Het Amerikaanse ruimteagentschap zei dat de verandering verband hield met de economische vertraging die werd veroorzaakt door inspanningen om het virus te beheersen.

Wetenschappers hebben eerder al ontdekt dat de gevolgen van het coronavirus medio februari ten minste een kwart van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen in China heeft weggevaagd. Het sluiten van fabrieken heeft geleid tot scherpe dalingen in de verbranding van fossiele brandstoffen bij ’s werelds grootste producent van broeikasgassen.

Andere bijwerkingen zijn minder gewenst. Zo laat de lockdown van Chinese havens en grenzen als gevolg van het coronavirus zijn sporen na in de internationale transportindustrie. Na corona komt er waarschijnlijk een enorme afvalberg op ons af. Lees verder op duurzaamnieuws.nl >

Oproep tot reflectie en co-creatie
In een crisis, zeker een crisis met zulke aangrijpende en ingrijpende gevolgen als de corona-crisis, heeft de lange termijn vaak geen prioriteit. Toch is het juist nu zaak na te denken en ons uit te spreken over een samenleving en economie na corona.

Dat betogen Derk LoorbachRoel van Raak en Gijs Diercks. De Coronacrisis dwingt de samenleving tot een waarschijnlijk langdurige pauze en maakt ongekende ingrepen en veranderingen noodzakelijk. Het is vanzelfsprekend dat de nadruk nu ligt op wetenschappelijk onderbouwde aanpak van het virus in combinatie met een economische strategie die volledige ineenstorting en massaontslagen zo veel mogelijk voorkomt. In veel opzichten kunnen we de periode die we nu ingaan zien als een gedwongen transformatie: het overkomt ons en, ondanks dat er meermaals een pandemie werd voorspeld en er scenario’s’ te over zijn, overvalt de praktische impact, ernst en omvang de meesten van ons. Tegelijkertijd is deze pandemie slechts één van de vele systeemrisico’s die de onvolhoudbaarheid van het mondiale economische model dat business-as-usual is blootlegt.

Dit gaat verder dan de economische kwetsbaarheid van een geglobaliseerde economie met haar afhankelijkheden, geopolitieke dimensies en sociaal-economische ongelijkheid. Ook bij de thema’s klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, vervuiling, en negatieve impact op lokale gemeenschappen en leefgebieden geldt: allerlei signalen wijzen op de noodzaak om de manier waarop we mondiaal voedsel, energie, mobiliteit, zorg, onderwijs, grondstofgebruik of openbaar bestuur vormgeven fundamenteel moeten veranderen. Alhoewel ons hoofd er niet altijd naar zal staan, is het in deze grote pauze die Corona veroorzaakt belangrijk ook te reflecteren op wat het nieuwe normaal na Corona betekent in het licht van deze transitieopgaves. Lees verder op drift.eur.nl >

Put clean energy at the heart of stimulus plans to counter the coronavirus crisis
The coronavirus is turning into an unprecedented international crisis, with serious repercussions for people’s health and economic activity. Although they may be severe, the effects are likely to be temporary. Meanwhile, the threat posed by climate change, which requires us to reduce global emissions significantly this decade, will remain. We should not allow today’s crisis to compromise our efforts to tackle the world’s inescapable challenge.

This situation is a test of governments and companies’ commitment. Observers will quickly notice if their emphasis on clean energy transitions fades when market conditions become more challenging. Lees verder op iea.org >

De lessen van Corona
Het is een surrealistische wereld waarin we zijn wakker geworden, deze lentemaand van 2020. Nu de nieuwe realiteit indaalt en we beginnen te wennen aan een andere vorm van samenleven. Never waste a good crisis, is het niet? Voor de overgang naar een circulaire economie zou deze situatie weleens van cruciaal belang kunnen zijn, al kunnen we dat natuurlijk pas achteraf beoordelen. Transities gaan altijd schoksgewijs. Mogelijk is de huidige pandemie brandstof voor zo’n sprong voorwaarts. Lees verder op circulairfriesland.frl >