In Almere zijn twee circulaire bruggen onthuld. Dit is gebeurd op  initiatief van Bruggencampus, gemeente Almere en provincie Flevoland. De Beverbrug en brug Rondje Weerwater laten zien hoe de toekomst van de bruggenbouw eruit gaat zien. Met cementloos beton, co-creatie in de aanbesteding en hergebruikte materialen.

De bruggen zijn onthuld door gedeputeerde Jan-Nico Appelman, wethouder Jan Hoek, architect René van Zuuk en Erik Kijlstra directeur van Reimert Bouw en Infrastructuur. Zij namen de circulaire paspoorten in ontvangst. Daarin is een symbolische vergelijking gemaakt met de CO₂-besparing in de vorm van onder meer 26 retourtjes Amerika met het vliegtuig en 21.840 drogerbeurten.

Besparing 57,7 ton CO₂
De bouw van de bruggen laten zien dat innovatie mogelijk en betaalbaar is. Door gebruik te maken van co-creatie in de aanbesteding, waar de grenzen werden opgezocht en opgerekt, is een indrukwekkend resultaat geleverd. De bruggen zijn echt Almeers: ontworpen door een Almeerse architect, gebouwd door een Almeerse aannemer en gemaakt van cementloos beton bestaande uit gerecycled Almeers betonpuin. Daarnaast is gebruik gemaakt van tweedehands buispalen, hergebruikt betonijzer en hout voor de leuningen. De Beverbrug heeft een bijenlint om CO₂ en fijnstof op te nemen. Alle makers zijn er trots op dat de circulaire bouw van de bruggen een besparing van 57,7 ton CO₂ uitstoot oplevert.

Bruggencampus Flevoland-Floriade
Vóór 2040 moeten er 85.000 bruggen en viaducten worden vervangen of gerenoveerd in Nederland. Dit vergt een enorme investering en voldoende ontwerp- en bouwcapaciteit. Duurzaamheid, circulariteit en levenscycluskosten zijn hierbij onmisbaar. Dit is een ambitieuze circulaire uitdaging, die de Bruggencampus in Flevoland op het Floriadepark in de praktijk onderzoekt en toepast. Dit gebeurt onder andere door samen te werken in een Gemeenschappelijke Data Omgeving en gebruik te maken van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Vragen? Neem dan contact op via info@bruggencampus.nl of via programmamanager Tjibbe Winkler (06-54273910).