Over de rol en de potentie van waterstof in energietransitie wordt veel gesproken. Tata en Noryam hebben de intentie om een grote waterstoffabriek te openen in NZKG. Dat was de reden voor het MRA-bureau om samen met NHN, Provincie Noord-Holland en ORAM een energielab te organiseren over waterstof.

De organisatie kijkt terug op een inspirerende bijeenkomst. Dankzij de prikkelende presentaties en discussies hebben de bezoekers een gezamenlijk beeld gekregen van de kansen en uitdagingen voor waterstof in Noord-Holland / Noord-West Nederland. De ruim zestig betrokken vertegenwoordigers vanuit bedrijfsleven, netbeheerders, kennisinstellingen en overheid gingen met elkaar het gesprek aan. Hierdoor is het netwerk op waterstof in Noord-Holland weer een stapje steviger geworden.

Impressie Energielab Waterstof

Spreker Eduard de Visser, strateeg bij Port of Amsterdam, houdt bij aanvang iedereen voor dat waterstof nog volop in ontwikkeling is. Er zijn veel ambities waar door diverse partijen in Noord-Holland en daarbuiten hard aan wordt gewerkt. De termijnen die door alle sprekers worden gebruikt zijn 2030 en 2050. In 2030 gebruiken we waterstof naast aardgas. In 2050 vervangt het misschien wel het aardgas.

Noordzee, zee van potentie

Een ander punt dat sprekers Eduard de Visser, Frank Brandsen (new energy coalition) en Piet Nienhuis (Gasunie) aangeven, is het belang van de Noordzee. Het maakt de provincie tot eventuele hotspot voor waterstofontwikkeling. Voorwaarde is dat we gecontroleerd groeien en focus houden op (inter)nationale afzet. De mogelijkheid van opslag van waterstof is een belangrijke pijler voor het potentiële succes, gaf hoogleraar Ad van Wijk (TU Delft) aan.

Tijdens de thematafels gingen zo’n twintig deelnemers per thematafel dieper in op diverse onderwerpen. Het Energielab Waterstof vond op 13 november plaats in het Havengebouw in Amsterdam.

Toekomst

Noord-Holland heeft een goede positie om waterstof naar een hoger plan te tillen. De MRA gaat samen met NHN en provincie Noord-Holland een kwartiermaker waterstof aanstellen die de komende maanden met behulp van de resultaten uit het energielab gaat bepalen wat nodig is om de potentie van waterstof optimaal te benutten.