In opdracht van het MRA-programma Circulaire Economie is onderzoek gedaan naar de potentie van hoogwaardige verwaarding van reststromen voor bouw- en sloopafval en e-waste in de regio. Ook is gekeken welke oplossingen en procestechnologie nodig zijn om deze stromen circulair te kunnen verwerken. Voor overheden worden nog handelingsperspectieven benoemd om de circulariteit van deze ketens te verbeteren.

De resultaten van het onderzoek om de reststromen binnen de MRA hoogwaardig te benutten zijn inmiddels gepubliceerd. De resultaten geven aan dat er veel potentie is in de metropoolregio voor nieuwe circulaire verdienmodellen en het verwaarden van secundaire grondstoffen. Vernieuwend aan het onderzoek zijn de openbare database en de rekenmodellen voor de substromen.  Het bedrijfsleven kan ermee aan de slag!

Combinatie wetenschap en kennis uit de markt

In de twee onderzoeken Circulaire business cases in de MRA, bouw- en sloopafval  en Waarde reststromen e-waste inzichtelijk zijn wetenschappelijke data gecombineerd met kennis uit de markt om per MRA-gemeente de potentiële waarde van de reststromen uit bouw- en sloopafval en e-waste in kaart te brengen. Hierdoor wordt het mogelijk om oplossingen te toetsen op haalbaarheid en de potentie voor waardecreatie per materiaalstroom te berekenen. Diverse landelijke partijen hebben al interesse getoond in de uitkomsten.
Rekenmodel: Scheiden vervuilende fracties
Rekenmodel: Van hout weer ‘hout’maken
Rekenmodel: Isolatie hoogwaardig hergebruiken
Rekenmodel: Gipsplaat recyclen tot gipsplaat

Gegevens beschikbaar voor iedereen

Het onderzoek naar de reststromen uit de bouw,- sloop en elektronicasector is uitgevoerd door Dr2 NewEconomy en Metabolic. De gegevens zijn beschikbaar gesteld in een open-source database. Dat is bijzonder, omdat data delen in de circulaire economie nog een uitdaging is in verband met concurrentiegevoeligheid. Met deze online database, kunnen overheden en bedrijven de mogelijkheden voor nieuwe, circulaire oplossingen voor bouw- en sloopafval en e-waste en andere verdienmodellen online verkennen en berekenen. Er wordt al veelvuldig gebruikgemaakt van de database.

Handreiking MRA-overheden

In januari wordt het begeleidende rapport Handreiking voor MRA-overheden gepubliceerd. Hierin staan praktische tips voor overheden om mee aan de slag te gaan.

Persbericht

Persbericht Economische waarde circulaire economie voor het MRA inzichtelijk gemaakt