Voor ambtenaren die bestuurders moeten adviseren over RES, Klimaatakkoord, energietransitie of biomassa-investeringen organiseerde de MRA een Expertsessie Biomassa.

De inzet van biomassa is een heikel punt in alle klimaatdiscussies. Om deze discussie te ondersteunen haalde de MRA diverse experts naar de regio.

Uitgangspunten biomassabeleid

De experts hielpen de aanwezigen bij het maken van afwegingen. Concrete vraag aan de experts was: help ons met het vaststellen van uitgangspunten voor het biomassabeleid.

Tijdens de expertsessie stonden de volgende vragen centraal:
1. Wat is op dit moment in de Energietransitie naar 2030 en 2050 de CO2-besparingsuitdaging voor de regio? Hoe kan die doelstelling behaald worden en wat is daarin de rol van biomassa? Wat zijn alternatieven voor biomassa voor energie?
2. Als een deel van de biomassa ingezet moet worden voor de energietransitie, wat zijn dan de mogelijkheden (technisch en economisch) om die biomassa eerst hoogwaardig in te zetten, en daarna bij te stoken?
3. Wat is de stand van zaken rondom hoogwaardige toepassing van biomassa in chemie en andere industrie? Hoeveel van de totale biomassa zal daarvoor gebruikt gaan worden? En, wat kun je dan nog met de reststroom? Is energetische waardevergassing mogelijk? Welke ontwikkelingen worden in de toekomst verwacht?
4. Is er voldoende biomassa in de regio beschikbaar voor de benodigde doelen, welke rol kan import hebben en is dit een wenselijke route?

Meer informatie en vervolg

De experts waren afkomstig uit bedrijfsleven, onderzoeksinstituten en de overheid. De expertsessie vond plaats op 29 oktober in Hoofddorp. 10 december vond er een vervolgsessie plaats. Meer informatie vindt u op Biomassa. Of u kunt contact opnemen met Jolein Baidenmann