In opdracht van het MRA-programma Circulaire Economie is onderzoek gedaan naar de potentie van reststromen van e-waste in de regio. Ook is gekeken welke oplossingen en procestechnologie nodig zijn om deze stromen circulair te kunnen verwerken.De resultaten van het onderzoek om de reststromen binnen de MRA hoogwaardig te benutten zijn inmiddels gepubliceerd.

Metabolic en DR2 New Economy stelden hierover een rapport op. Het rapport is bedoeld als een praktisch naslagwerk waarin voor de materiaalketens die centraal staan in het onderzoek snel de belangrijkste conclusies, data en aanbevelingen zijn terug te vinden.

Veel waarde opgeslagen

Belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat er veel waarde is opgeslagen in de regio en dat er jaarlijks veel beschikbaar komt. Voor e-waste ligt die waarde op circa €144 miljoen. Op dit moment gaat hiervan circa 50% ‘verloren’, bijvoorbeeld doordat e-waste terechtkomt bij laagwaardige verwerkingsmethoden. Daarnaast komt een gedeelte van de e-waste niet terecht bij gecertificeerde verwerkers door lekstromen: zo verdwijnt e-waste naar niet-gecertificeerde partijen in binnen- en buitenland, of in het huisvuil, restafval of bouw- en sloopafval.

Informatie ketenpartners meegenomen

Tijdens werksessies met ketenpartners is gezocht naar oplossingen voor betere inzameling en hoogwaardige verwerking van e-waste. Uit deze sessies is onder meer gebleken dat volgens ketenpartners ingezet zou moeten worden op het voorkomen van lekstromen naar ongecertificeerde partijen in binnen- en buitenland en op het stimuleren van verwerking van e-waste door gecertificeerde bedrijven. De ketenpartners gaven onder andere aan belang te hebben bij betere handhaving op niet gecertificeerde verwerking van e-waste en maatregelen die de aparte inzameling van e-waste stimuleren.

Concrete aanbevelingen

Het rapport over e-waste bevat concrete aanbevelingen voor het vervolgtraject en verschillende handelingsperspectieven voor de MRA, waarmee de gemeenten binnen de MRA aan de slag kunnen gaan om de betere inzameling en verwerking van e-waste in de regio te ondersteunen.
Ook over het onderzoek naar reststromen voor bouw- en sloop afval is een rapport verschenen.