Circulair inkopen staat hoog op de prioriteitenlijst van de MRA-partners. Sinds 1 januari staat dit programma onder aanvoering van Valentina Schippers-Opejko van de gemeente Haarlem. Zij is blij met de gedrevenheid voor het onderwerp bij de MRA-partners. “Het onderwerp leeft. Heel mooi om te zien.”

Het nieuwe MRA-gezicht op het gebied van duurzaam inkopen heeft de laatste jaren vooral haar stempel gedrukt op Europese dossiers. “Die ervaring kan goed van pas komen bij mijn nieuwe functie als regisseur circulair inkopen MRA”, laat Valentina Schippers-Opejko enthousiast weten. “Binnen Europa lopen allerlei mooie initiatieven en projecten die dit onderwerp raken, vrijwel altijd met veel aandacht voor kennisuitwisseling. De afgelopen jaren heb ik samengewerkt met de koplopers binnen Europa op dit gebied. Dat inspireert enorm. Die ervaring neem ik mee in mijn nieuwe rol als aanjager van de circulaire inkoopmogelijkheden in de MRA.”

Valentina Schippers-Opejko: “Maatwerk is echt mogelijk”

Bij de hand nemen
Valentina hoeft niet bang te zijn in een gat te vallen. Volgend jaar wil de MRA al 10% circulair inkopen en in 2025 50%. Om deze ambities te realiseren, zijn de inkooppakketten benoemd. De eerste vijf zijn afgelopen jaar gemaakt. Dit jaar gaan we er vier handreikingen oppakken. De handreikingen waar de werkgroep Circulair Inkopen nu de schouders onder zet, gaan over speelplaatsen, textiel, renovatie en openbare verlichting.”

Europese prijs
Handreikingen alleen maken het verschil natuurlijk niet. Het gaat erom dat de individuele MRA-gemeenten hiermee aan de slag gaan. Valentina merkt dat men niet stil zit. “Men wil hier echt de schouders onder zetten.” Die gedrevenheid heeft zich al terugvertaald in de eerste successen. Zo heeft Haarlem, haar eigen gemeente, een mooie aanbesteding gedaan voor het onderwerp Duurzaam GWW. “De afkoring staat voor grond-, weg- en waterbouw. Haarlem heeft hiermee zelfs de Europese prijs gewonnen voor de beste aanbesteding voor het jaar 2020. De MRA ervaringen is hier natuurlijk in meegenomen.” Trots is zij op de samenwerking met leveranciers die steeds beter begint te lopen.

Maatwerk
De inmiddels verschenen handreikingen staan op de website van MRA Duurzaam. Wat opvalt, is dat ze heel uitgebreid zijn. “Dat is echt nodig, zeker voor de grote organisaties, te meer daar juist hier de meeste meters kunnen worden gemaakt.” Toch is zij ervan overtuigd dat ook de kleinere gemeenten en andere kleinere MRA-organisaties er goed mee uit de voeten kunnen. De indeling is namelijk heel overzichtelijk. Dit betekent dat iedere gemeente er de stukken uit kan halen die van toepassing zijn. In die zin is het dus een mooi instrument dat voor elke organisatie van toepassing kan zijn bij het eigen inkoopbeleid. Maatwerk is echt mogelijk.”

Slagkracht MRA
Stimulerend vindt Valentina het enthousiasme voor het onderwerp. “Aan alles merk ik dat het onderwerp leeft. Het is heel mooi om te zien hoe betrokken men is.” Wel erkent zij dat kleinere MRA-overheden mogelijk capaciteit te kort komen om vaart te zetten achter de circulaire inkoopdossiers. Zij kunnen echter profiteren van de slagkracht van de MRA. “Om alle kennis te bundelen, is er een expertpoule. Daar kan men een beroep op doen. Ook hebben we extra expertdagen ingekocht, speciaal om de kleine MRA-overheden te ondersteunen. Verder ga ik er in mijn rol als regisseur alles aan doen om de kleinere MRA-overheden met raad en daad bij te staan.”