Duurzaam textiel kan alleen een doorslaggevende rol gaan spelen door wereldwijd aan de slag te gaan met circulaire oplossingen. Dit vereist de implementatie van circulaire economieprincipes zoals Extended Producer Responsibility (EPR). De EPR Club hield over actuele ontwikkeling op dit gebied binnen de Eruopese textielsector recent een online lunchdebat.

Producentenverantwoordelijkheid is een belangrijk thema bij het bereiken van een meer circulaire economie. De MRA levert een actieve bijdrage aan de Europese en Nederlandse discussie op dit onderwerp. Internationale samenwerking op het gebied van textiel is immers cruciaal om beste praktijken te verspreiden en verandering te stimuleren. De EPR-principes stimuleren de noodzakelijke veranderingen gedurende de levenscyclus van producten – met inbegrip van ontwerp-, consumptie- en postconsumptiefasen.

Het lunchdebat vond plaats op initiatief van ACR + en haar lid Metropoolregio Amsterdam, leden van de EPR Club. Naast een vertegenwoordiger van de Europese Commissie konden de deelnemers leren van recyclers met vertegenwoordigers van EURATEX, EPR Club-lid EuRIC en van textielverzamelaars. Informaties was ook de toelichting op het EPR-systeem voor textiel zoals dat in Frankrijk is georganiseerd.

Het publiek toonde veel belangstelling voor de presentaties van alle sprekers. Vanwege tijdgebrek werden niet alle vragen behandeld tijdens de Q&A. Daarom zijn deze vragen naar de sprekers gestuurd om ze op papier te beantwoorden. Aansluitend komen de opname, presentaties en samenvatting binnenkort beschikbaar op eprclub.eu.