De MRA werkt toe naar een circulaire economie. Een economie waarin kringlopen worden gesloten, en producten, onderdelen en materialen hoogwaardig worden hergebruikt. Een economie die nieuwe kansen biedt en leidt tot nieuwe werkgelegenheid.

De MRA werkt vanuit drie programmalijnen aan een circulaire economie:

  • Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap, waarin we overheden ondersteunen om vanuit hun opdrachtgevende rol bij inkoop en aanbestedingen circulaire principes mee te nemen.
  • Aanpak Materiaalstromen, waarbinnen op specifieke stromen initiatieven worden ontwikkeld om hoogwaardig hergebruik in de regio mogelijk te maken.
  • Circulaire Gebiedsontwikkeling, waarbij het borgen van circulaire principes in gebiedsontwikkelingen binnen de MRA centraal staat.

MRA Programma Circulaire Economie 2021-2026

De activiteiten vanuit de MRA zijn gevat in het MRA Programma Circulaire Economie 2021-2026 en de Uitvoeringsagenda 2021-2022.
Naast de drie programmalijnen zijn er enkele dwarsdoorsnijdende lijnen, waarbij de MRA haar 35 overheden ondersteunt. Deze zijn hieronder samengevat.

Monitoring

De MRA werkt aan monitoring van de regionale voortgang op circulaire economie.

Contactpersoon: Franck Kuijper
Email: kuiperf@noord-holland.nl
Tel: 064 8133 065

Public Affairs

De MRA stemt lobby-activiteiten af samen met de Amsterdam Economic Board, gemeente Amsterdam, provincies Noord Holland en Flevoland, VNG, IPO en andere partijen rond gewenste wet- en regelgeving.
De MRA profileert zich op het gebied van circulaire inkoop en circulair textiel.

Human Capital Agenda:

De MRA werkt voor dit thema samen met de Amsterdam Economic Board.

Werken aan belemmerende wet- en regelgeving:

Zie voor wat we kunnen betekenen in belemmerende wet en regelgeving de knop hieronder:

Agenda

Tweets

Twitter feed is op dit moment niet beschikbaar.
Metropool regio Amsterdam