Binnen het Circulaire Economie-programma werkt de MRA aan het regionaal sluiten van materiaalkringlopen. Het doel daarvan is om waardeverlies van materialen te voorkomen, de milieu-impact van onnodige logistieke bewegingen te verlagen en regionale werkgelegenheid te stimuleren. Daarbij werken MRA-overheden regionaal samen om te komen tot het daadwerkelijk sluiten van deze kringlopen.

Er zijn enkele kansrijke materiaalstromen geïdentificeerd waarop het regionaal sluiten van kringlopen mogelijk is. Daarbij gaat het onder meer om textiel, plastic, luiers, bio-grondstoffen, bedrijfsafval en materiaalstromen uit de bouw. Voor een aantal van deze stromen worden op dit moment initiatieven uitgewerkt om te komen tot het sluiten van deze kringlopen.