Ongeveer 99% van de gebruikte luiers in de MRA wordt als restafval verwerkt. De MRA heeft oplossingen onderzocht om dit percentage te verlagen. En heeft zowel gekeken naar oplossingen in preventieve zin en als in de ontwikkeling van oplossingen op gebied van recycling.

Wat kan je preventief doen? Wasbare Luiers!

In opdracht van de MRA is een campagne voor wasbare luiers verder uitgewerkt en opgezet. Met deze campagne kunnen ouders benaderd worden om wegwerpluiers te vervangen voor wasbare luiers. Uit onderzoek blijkt namelijk dat dit een betere oplossing is

Gemeenten trekken gezamenlijk op

Het AEB werkt aan een installatie waarmee ongeveer 18% van het totale aanbod aan gebruikte wegwerpluiers in de MRA verwerkt kan worden. Om dit te realiseren is zekerheid over de levering van gebruikte luiers nodig. De werkgroep Luiers werkt daarom aan een gemeenschappelijk MRA-kader voor de verwerking van luiers. Gemeenten maken hierbij zelf de afweging of zij luiers als aparte afvalstroom gaan inzamelen of niet.

Wat kan je doen in de recycling? Aanbesteden!

De MRA heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van inzameling en verwerking van luiers. Bijvoorbeeld in dit rapport onderzoek luierinzameling, waarin de kosten van luierinzameling per inzamelmethode inzichtelijk zijn gemaakt. Ook is er een rekenmodel luierinzameling gemaakt waarmee gemeenten snel inzicht krijgen in de kosten en mogelijke opbrengsten.

Verder hebben de MRA-overheden een marktconsultatie naar luierinzameling gedaan.

Meer informatie

Als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Marten Boels.

Wij raden gezinnen die alvast met wasbare luiers aan de slag willen aan om via het onafhankelijke luierplatform www.wasbareluierwereld.nl te onderzoeken wat het beste bij jullie past. Er zijn diverse webshops waar je wasbare luiers per maand kan leasen, inclusief goede online begeleiding. Kijk hier voor meer informatie.

Campagnefolder Mazzelkontjes >>

Voorwaarden deelname Mazzelkontjes >>

Vragenlijst deelnemers Mazzelkontjes >>