Om een circulaire economie te realiseren, zijn er oplossingen nodig voor de circulaire uitdagingen met betrekking tot textiel. Een intentieverklaring van MRA-overheden geeft de transitie van de textielketen de benodigde impuls.

De werkgroep Textiel heeft onderwerpen verkend die opgenomen moeten worden in een intentieverklaring met betrekking tot textiel. Er is een voorlopige selectie gemaakt van onderwerpen die in de verklaring opgenomen moeten worden:

  • Overheden moeten meer grip krijgen op de textielketen. Daarvoor is meer transparantie noodzakelijk in de wijze waar en waarop textiel verwerkt wordt.
  • Circulaire inkoop van textiel door materiaalhergebruik in de eigen bedrijfskleding.
  • Er zijn andere verdienmodellen nodig binnen de textielketen.
  • Materialen die niet recyclebaar zijn, moeten worden geweerd.

Samenwerking binnen en buiten MRA

Hoewel de intentieverklaring uitgaat van de MRA, staat de werkgroep nadrukkelijk ook open voor samenwerkingspartners buiten de MRA. Als meer partijen de verklaring ondertekenen, zal het signaal aan de textielbranche nog krachtiger overkomen.
Op dit moment is de werkgroep nog bezig met het formuleren van de tekst van de intentieverklaring.