In opdracht van de MRA is onderzoek gedaan naar de organisatie van de herkomst,inzameling en verwerking van de grondstoffen Textiel, Plastic en Luiers.

Drie werkgroepen zijn afzonderlijk met één van de drie grondstofstromen aan de slag gaan. Om de discussies in de werkgroepen te
begeleiden en inzicht te krijgen in de aard en omvang van de drie grondstofstromen, is IPR Normag gevraagd onderzoek te verrichten naar de inzamel- en verwerkingsstructuur van deze grondstoffen in de MRA(-gemeenten). Het rapport vormt daar de uitkomst van.

Rapport ‘MRA Inzameling en verwerking Kunststoffen, Luiers en Textiel >>